CNV roept overheid op tot actie voor bescherming netto-inkomens arbeidsongeschikten

In het belastingplan 2023 moet de overheid maatregelen nemen om de inkomstenkrimp van arbeidsongeschikten tegen te gaan. Dat schrijft vakbond CNV in een urgente brief aan de Tweede Kamer: ‘door de steeds sterker opgevoerde arbeidskorting houden arbeidsongeschikten steeds minder over vergeleken met werkenden’ aldus Jan Pieter Daems, bestuurder CNV. Uit berekeningen van het CNV blijkt dat arbeidsongeschikten in sommige gevallen drie keer zo veel belasting afdragen over hun inkomen dan werkenden.

Onrechtvaardigheid aanpakken

De verschillen in netto-inkomen tussen werkenden en arbeidsongeschikten is dusdanig groot, dat dit volgens CNV niet te rechtvaardigen is. De vakbond roept dan ook op tot snelle actie. Volgens Daems is het probleem zeker oplosbaar: ‘Je zou kunnen bepalen dat mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ook de arbeidskorting mogen toepassen’.

Arbeidskorting

De arbeidskorting, sinds de herziening in 2001 onderdeel van het belastingstelsel, heeft als doel het verrichten van betaalde arbeid aantrekkelijker te maken. Wettelijk is bepaald dat deze belastingkorting alleen door werkenden kan worden toegepast. Het signaal dat CNV nu afgeeft, is dat dit systeem voorbij gaat aan arbeidsongeschikten. Vooral ook door het feit dat de arbeidskorting sinds 2001 sterk is opgevoerd tot maximaal € 4260. Waar die bij de invoering nog maximaal € 697 bedroeg. Ook in 2023 gaat de arbeidskorting weer omhoog. ‘We krijgen steeds vaker van onze leden te horen dat dit een groeiend probleem is,’ vertelt Daems: ‘zeker nu, met een recordinflatie en alle gevolgen van dien.’ De ‘nettokloof’ tussen werkende en arbeidsongeschikte is significant. Wanneer sprake is van een minimumloon en uitkering van dezelfde hoogte (75% van het oorspronkelijke salaris) is het verschil in besteedbaar inkomen 23%.

Inkomensverzekering

Volgens CNV is het belangrijk in het oog te houden dat een WIA-uitkering een inkomensverzekering is, waar werknemers en werkgevers samen een kostendekkende premie voor betalen. In totaal zijn er in Nederland 362.000 arbeidsongeschikten, waarvan er 142.000 in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Dit betekent dat deze groep volledig arbeidsongeschikt is, en er geen zicht is op verbetering. Daems: ‘deze werknemers zijn volledig afhankelijk van de uitkering, ze zijn niet in staat om middels werk een hoger inkomen te generen. De impuls die uit moet gaan van de arbeidskorting is hier dus totaal niet van toepassing. Uiteraard moet werken lonen, maar dat zou niet ten koste moeten gaan van arbeidsongeschikten.’