CNV verheugd over aanstaande invoering verplichte certificering uitzendbranche

Na een jaar intensief overleg met de sociale partners, het ministerie , de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie is het wetsvoorstel ‘Verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten’, door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid openbaar gemaakt. Het CNV is nauw betrokken geweest bij dit proces, en is positief over dit wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel moet een einde maken aan de schrijnende situaties, zoals onderbetaling, slechte huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden in de uitzendsector. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in 2025 in werking treden. Vanaf dan mogen de bedrijven alleen uitzendkrachten inhuren van gecertificeerde uitzendbureaus.

Criteria oprichting nieuw uitzendbureau

Met het wetsvoorstel wordt de drempel voor nieuwe uitzendbureaus om tot de markt toe te treden verhoogd. Ook uitzendbureaus die nu al actief zijn op de markt moeten de nieuwe certificering halen om toegang tot de uitzendmarkt te behouden. Dit draagt bij aan de vermindering van wantoestanden. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet de uitzender aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder andere:

  • Het juiste loon worden betaald;
  • Er een waarborgsom van €100.000 te worden gestort;
  • De uitzendonderneming een verklaring omtrent gedrag overleggen;
  • De uitzendonderneming gecertificeerde huisvesting aanbieden.

De Arbeidsinspectie zal gaan toezien op de naleving van de certificeringsplicht. Als een onderneming niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, verliest deze het certificaat en de toegang tot de markt. Verdere details moeten nog worden uitgewerkt. Deze verdere uitwerking gebeurt de komende tijd in lagere regelgeving. Ook bij dit vervolg is het CNV direct betrokken.

Benieuwd naar het wetsvoorstel? Download hier de kamerbrief.

Download hier brief die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naar de kamerbrief