CNV: werkgevers omzeilen steeds vaker ontslagregels

Steeds meer werkgevers nemen een loopje met de wettelijke ontslagregels. Dit blijkt uit een inventarisatie van het CNV.

‘Geen goede onderbouwing van het ontslag, geen berekening van de transitievergoeding, weglaten van de juiste toeslagen bij de transitievergoeding. Bij reorganisaties is er vaak geen check of de afspiegeling klopt. Ontslagprocedures rammelen momenteel aan alle kanten. Gezien het hoge aantal ontslagen van dit jaar betekent dit dat bij duizenden mensen gesjoemeld is met hun ontslag,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

‘Ongehoord. Zeker nu de overheid bedrijven zo enorm tegemoetkomt met steunpakketten. En de ontslagvergoedingen sinds 1 januari dit jaar lager zijn dan ooit.’

Tekenbonus

De tekenbonus wint daarnaast in populariteit. ‘Wie snel tekent, krijgt een extra bedrag mee. De uitruil is echter dat UWV het ontslag niet toetst aan de wettelijke kaders. Hiermee snijden werknemers zich echt in de vingers. Het geringe bedrag van de tekenbonus weegt vaak niet op tegen het extra bedrag dat ze meekrijgen als er met de werkgever wel inhoudelijk wordt onderhandeld.’

Blijf alert

Het merendeel van de ontslagen medewerkers tekent de aangeboden vaststellingsovereenkomst zeer snel, blijkt uit de zaken die CNV binnenkrijgt. Fortuin: ‘Loyale werknemers, soms met een dienstverband van tientallen jaren, die de relatie met de inmiddels oud-werkgever goed willen houden. Maar dit betekent dat ontslagen werknemers vaak duizenden euro’s mislopen. Met vaak weinig zicht op snel een nieuwe baan tijdens deze crisis. We roepen iedereen die nu ontslagen wordt, om niet te tekenen bij het kruisje. Blijf alert en denk commercieel. Maak een afweging tegen welke voorwaarden ontslag aanvaardbaar is.’