Coronacrisis brengt duizenden langdurig zieken in de knel

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Het CNV luidt de noodklok. De loondoorbetaling van deze groep moet worden verlengd, de overheid moet werkgevers hierin compenseren.

‘Nu deze crisis al een jaar duurt, zitten duizenden zieke werknemers in de knel. Zij kunnen niet re-integreren door corona. Het gevolg is dat duizenden mensen de grens van twee jaar ziekte overschrijden. Met grote, financiële gevolgen: na twee jaar ziekte krijg je tot 30% minder inkomen. Schrijnend, zeker omdat het een groep is die al in een moeilijke situatie verkeert,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Oorzaken vertraging
De vertraagde re-integratie heeft twee oorzaken. Veel bedrijven zijn gesloten of werken met strikte coronaregels. Hierdoor is er vaak geen capaciteit of mogelijkheid om mensen op de werkvloer te laten re-integreren. Daarnaast stellen veel ziekenhuizen medische behandeltrajecten nu uit door corona. Deze behandelingen zijn echter noodzakelijk om mensen weer aan het werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een rugoperatie. Ook hierdoor lopen veel re-integratietrajecten spaak.

Verlenging loondoorbetaling
Fortuin: ‘Zowel werkgever als werknemer kunnen weinig aan deze situatie veranderen. Daarom pleiten wij ervoor dat de loondoorbetalingsperiode moet worden verlengd en dat de overheid werkgevers hierin compenseert. In de beoordeling die iedere zieke werknemer na twee jaar ziekte krijgt, moet het UWV coronavertraging gewoon standaard meenemen.’

Uitzicht
Vorig jaar april vroeg het CNV ook al aandacht voor deze situatie. ‘De minister kwam toen niet over de brug. Bovendien verwachtte iedereen dat de crisis snel voorbij zou zijn. Dat is niet het geval: na een jaar zitten we nog diep in de coronacrisis en dit duurt zeker tot het einde van 2021. Belangrijk dus dat er een structurele oplossing komt voor deze groep.’

Re-integratie bij eigen werkgever
Een verlenging van de loondoorbetaling heeft ook nog een ander voordeel: de kans is groot dat langdurig zieken hierdoor alsnog re-integreren bij hun eigen werkgever. We voorkomen hiermee dat duizenden mensen onnodig in de WIA belanden, met hogere maatschappelijke kosten tot gevolg. Een paar maanden verlenging kan het grote verschil maken. Vooral omdat er nu uitzicht is op een vaccinatie. Met een tijdelijke overbrugging kan het kabinet voorkomen dat duizenden mensen onnodig (langdurig) in de WIA belanden.