CNV en FNV begeleiden meer dan 10.000 werkenden van werk naar werk

CNV en FNV hebben in minder dan twee jaar tijd gezamenlijk meer dan 10.000 mensen succesvol begeleid van werk naar werk. Zo’n 80% van de deelnemers heeft inmiddels nieuw werk en 70% daarvan heeft zelfs een vaste baan of uitzicht daarop. Werkenden en werkzoekenden die met ontslag worden bedreigd en waarbij het contract niet wordt verlengd of beëindigd, komen in aanmerking voor gratis loopbaanbegeleiding, workshops en/of bijeenkomsten via ‘De VAKbeweging’.

Bestaanszekerheid van werkenden
Sinds oktober 2021 wordt de gezamenlijke loopbaandienstverlening geboden. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Ons doel is werkenden en werkzoekenden zonder dwang en drang op weg te helpen naar duurzaam passend werk, niet aan een uitzendbaan, flexcontract, of aan werken zonder loon. De overheid is niet altijd de aangewezen partij voor deze taak, en de uitvoeringsorganisaties staan onder grote druk. En commerciële bureaus en uitzendbureaus dienen een ander belang, namelijk geld verdienen. Als vakbond staan we naast de mensen, hebben geen winstoogmerk. We zijn onafhankelijk en daardoor voelen mensen zich veilig bij ons. De overheid heeft ons nodig als het gaat om de uitvoering van werk naar werk. Onze aanpak loont en draagt bij aan de bestaanszekerheid van werkenden in Nederland.”

Uit recente gegevens blijkt dat maar liefst 86% van de deelnemers na afloop van een loopbaantraject via De VAKbeweging betere kansen op de arbeidsmarkt ervaart en dat 89% van de deelnemers aangeeft meer vertrouwen in de toekomst te hebben. Dat geldt ook voor Helene Duivis, die jarenlang een baan had die niet bij haar paste. Op het randje van een burn-out meldde ze zich bij De VAKbeweging. “Na twee jaar patat bakken had ik eerlijk gezegd geen hoge dunk meer van mezelf. Door het loopbaantraject bleek ik meer kwaliteiten te hebben dan ik zelf dacht. Ik volg nu een opleiding tot pedagogisch medewerker en werk daarnaast bij een kinderdagverblijf. Ik ben super dankbaar dat ik deze kans heb gekregen”.

Loopbaandienstverlening is maatschappelijke taak
Volgens beide bonden kan de hulp die ze bieden niet los worden gezien van de collectieve afspraken zoals alleen vakbonden die kunnen maken, zoals cao's en sociaal plannen. Jan-Pieter Daems, bestuurslid CNV: "Vakbonden richten zich altijd op duurzaam werk. We streven niet naar de snelste weg naar werk, maar naar de béste weg. Duurzaam werk sluit aan bij de individuele wensen en behoeften van mensen: ze kunnen zo hun eigen competenties en passie volledig benutten en gemotiveerd aan de slag blijven. Dat is niet alleen goed voor die mensen zelf, maar ook voor werkgevers en de maatschappij. Loopbaandienstverlening is een maatschappelijke taak."

Voor iedereen die het nodig heeft

De VAKbeweging is er niet alleen voor jongere werkenden en werkzoekenden, ook voor 55-plussers die moeilijk een andere baan vinden. Huib Coolen is zo'n oudere werknemer, voor hem is het trauma van zijn ontslag nog altijd voelbaar. Coolen had net zijn 40-jarig jubileum bij een elektrotechnische groothandel gevierd toen hij onverwacht werd ontslagen. Ik was daar echt stuk van, moest echt van ver komen. Ik zit 4 jaar van mijn pensioen. Samen met De VAKbeweging kijk ik nu hoe ik de komende vier jaar op een prettige manier ga invullen. Ik zie weer perspectief en kansen en ga aan de slag als ZZP-er.”

De huidige dienstverlening van De VAKbeweging is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om (werkzoekende) werkenden te begeleiden naar duurzaam werk. In 35 regio’s wordt daarbij samengewerkt met o.a. UWV, gemeenten, onderwijs en werkgevers. FNV en CNV zijn momenteel in gesprek met het ministerie en eerdergenoemde partijen om te bespreken hoe deze waardevolle vakbondsdienstverlening beschikbaar kan blijven voor alle werkenden en werkzoekenden in Nederland. Deze arbeidsmarktdienstverlening is een aanvulling op de ondersteuning die de vakbonden al jarenlang verzorgen in de verschillende sectoren.