Goede nieuwe plannen voor ondersteuning bij ‘van-werk-naar-werk’

De komende jaren gaat er gewerkt worden aan de (door)ontwikkeling van een infrastructuur voor ‘van-werk-naar-werk’. Vakbonden gaan daar, samen met partijen als het UWV, gemeenten en het onderwijs, een belangrijke rol in spelen. Dat staat in een brief die het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het doel van de plannen is te zorgen dat elke (werkende) werkzoekende duurzaam aan het werk kan komen en blijven. Bij die zoektocht moeten werkzoekenden beter ondersteund worden. De daarbij betrokken partijen moeten beter gaan samenwerken: nu is er te vaak sprake van een wirwar aan regelingen en loketten, of is er helemaal geen ondersteuning. Onderdeel van de plannen is ook dat er in sectoren, waar er nu weinig of niets is geregeld voor ‘van-werk-naar werk’, er wel goede afspraken gaan komen.

CNV-bestuurslid Jan Pieter Daems: “Heel goed nieuws dat we nu in Nederland eindelijk serieus gaan doorpakken met het goed organiseren van ‘van-werk-naar-werk’. Heel belangrijk in de bestaanszekerheid van mensen. Er kan altijd wat gebeuren met je werk, of in je leven, dat er naar ander werk gegaan moet worden. Goede ondersteuning is dan cruciaal.”

Heel goed nieuws dat we nu in Nederland eindelijk serieus gaan doorpakken met het goed organiseren van ‘van-werk-naar-werk’.

Jan Pieter Daems

De VAKbeweging

De plannen zijn de opvolging en doorontwikkeling van wat nu de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) zijn. Daarin werken vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en het onderwijs al samen. Het CNV werkt in de RMT’s samen met de FNV onder de noemer van de VAKbeweging. De loopbaanbegeleiding van De VAKbeweging is voor iedereen die wordt ontslagen, een flexcontract heeft, zonder werk dreigt te komen door faillissement of reorganisatie, of dreigt uit te vallen vanwege fysieke werkgerelateerde klachten of een burn- of bore-out.