Half miljoen thuiswerkers via software in de gaten gehouden

Bij 13% van de thuiswerkers monitort de werkgever met software of zij wel aan het werk zijn. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1200 thuiswerkers.

‘Dit betekent dat ruim een half miljoen werkenden dus voortdurend in de gaten worden gehouden door hun werkgever. In de praktijk ligt dit getal waarschijnlijk nog hoger omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent,' stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

‘Maar juridisch gezien mag dit alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. Monitoring is bovendien onnodig en ineffectief: veel thuiswerkers zijn juist efficiënter en productiever dan op kantoor. Dit werkt vaak averechts en draagt veelal niet bij aan meer productiviteit.' 

Monitoring is onnodig en ineffectief: veel thuiswerkers zijn juist efficiënter en productiever dan op kantoor.
Piet Fortuin - voorzitter CNV

Welzijn

Het CNV stelt dat werkgevers in plaats van monitoring beter kunnen investeren in het welbevinden van hun thuiswerkende personeel. ‘Dit onderzoek is namelijk klip en klaar: met veel thuiswerkers gaat het slecht,’ aldus Fortuin. 60% van de thuiswerkers voelt zich momenteel eenzamer dan in 2020. 21% zit tegen een burn-out aan en 30% stelt dat de sfeer tussen collega’s is verslechterd.   

‘Een jaar thuiswerken is lang. Thuiswerkers zijn momenteel eenzamer dan ooit: met horeca en winkels dicht, een avondklok die het sociale leven belemmert. De eindstreep is nog lang niet in zicht: het vaccineren verloopt traag en de besmettingen lopen steeds weer op. Het gevolg is dat veel thuiswerkers verpieteren in een situatie die uitzichtloos lijkt. En daarmee het risico lopen om (langdurig) uit te vallen.’  

Psychisch noodhulpfonds

Het CNV riep eerder op tot een psychisch noodhulpfonds bij het kabinet. Om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in de nieuwe problematiek rondom thuiswerken. ‘Het kabinet heeft hiertoe een eerste handreiking gedaan en vijf miljoen ter beschikking gesteld. Maar dit verdere voorstel is nog niet concreet uitgewerkt. Wij roepen het kabinet op om hier snel werk van te maken. De kosten voor ziekteverzuim en burn-outs rijzen anders de pan uit.’

Oogklachten

Fysiek kampen veel thuiswerkers ook met klachten. 41% van de thuiswerkers heeft meer oogklachten door het vele beeldschermwerken. Fortuin: ‘Een hoog percentage. Veel thuiswerkers turen al een jaar lang naar een schermpje. We roepen thuiswerkers op om alert te zijn. Ga regelmatig naar buiten. Zeker nu het lente is.’