Inbreng CNV, FNV en VCP bij Wetsvoorstel Terugdringen schijnzelfstandigheid

Het kabinet heeft op basis van het middellangetermijnadvies van de SER een voorstel gemaakt om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.
Het doel is om misbruik van onzekere arbeidscontracten, zoals tijdelijke, oproep- en uitzendcontracten, aan te pakken.

CNV steunt, samen met FNV en VCP het voorstel, maar maakt zich zorgen over mogelijke interpretaties rond zelfstandig ondernemerschap.

De vakbonden vinden dat de meest duidelijke en schadelijke gevallen van schijnzelfstandigheid snel aangepakt moet worden, om te beginnen met de bemiddelingsbureaus die willens en wetens aan schijnzelfstandigheid verdienen. Want hoe langer niet wordt gehandhaafd, hoe groter het probleem zal worden. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een houdbaar belasting- en sociale zekerheidsstelsel komen daarmee onder nog grotere druk te staan.