Jongerentak CNV en ISO teleurgesteld over verwerpen motie verplichte stagevergoeding

’Slechte zaak dat stagiairs afhankelijk blijven van welwillendheid werkgevers’

De jongerentak van CNV -bestaande uit Probeer de Bond en CNV Jongeren- en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie van GroenLinks-PvdA over een verbod op onbetaald stagelopen heeft verworpen. ‘Dit had een goede eerste stap kunnen zijn om de vrijblijvendheid van stagevergoedingen af te halen’, zegt CNV Jongeren-voorzitter Casper Cornelisse. ‘Nu blijven stagiairs voor hun levensonderhoud afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever.’

De motie die vandaag door GroenLinks-PvdA werd ingediend maar door de Tweede Kamer werd verworpen, zou werkgevers verbieden onbetaalde stages aan te bieden. Cornelisse snapt niet dat de Tweede Kamer zich de problematiek van de stagelopers zo weinig aantrekt. ‘Een stagevergoeding is geen extraatje, zoals weleens gedacht wordt. Studenten hebben dat geld keihard nodig omdat ze naast hun fulltime stage nauwelijks tijd overhouden voor een bijbaan. Bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud exponentieel gestegen. De huur van een studentenkamer is tegenwoordig soms net zo hoog als de maandelijkse hypotheek.’

Mbo’ers spannen de kroon

Uit onderzoek van ResearchNed en CBS blijkt dat dat veel stagiairs nog geen vergoeding krijgen. In het hbo geldt dat voor 25% van de studenten, op universiteiten zelfs voor 35%. Mbo’ers spannen de kroon; 59% procent van hen krijgt geen vergoeding. In de sectoren waar de meeste stages worden gelopen, het onderwijs en de zorg, ontvangen studenten zelfs het minst vaak een vergoeding. Cornelisse: ‘Juist in deze cruciale sectoren is er sprake van een personeelstekort. Dan moet je het voor studenten nog aantrekkelijker maken om een opleiding te volgen. Een verplichte stagevergoeding had daar zeker aan bijgedragen. Een gemiste kans!’

Politiek werkt ongelijkheid in de hand

Belle Tonk van Probeer de Bond: ‘Stagevergoeding is nu een privilege. Door die niet te verplichten werkt de politiek ongelijkheid in de hand. Studenten die het zich financieel niet kunnen veroorloven om stage te lopen moeten veel geld bijlenen, anders kunnen ze niet eens afstuderen.’

Petitie

Om hun standpunten kracht bij te zetten, overhandigden de CNV jongerenorganisaties en ISO deze middag, nog voordat de motie in behandeling werd genomen, een petitie met ruim 25.000 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer. Daarin eisen de ondertekenaars dat de Tweede Kamer een minimum stagevergoeding voortaan verplicht stelt.
‘Een ondergrens van € 500 (fulltime) zou passend zijn’, vindt Mylou Miché, kandidaat-voorzitter van het ISO. Ze is dan ook zeer teleurgesteld: 'Meer dan 25.000 handtekeningen zijn vandaag helaas genegeerd. We blijven stug doorzetten totdat alle stagiairs betaald krijgen voor hun stage.'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hbo en wo via haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 42 (aspirant-)lidorganisaties en 13 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 800.000 studenten vertegenwoordigen.

CNV Jongeren en Probeer de Bond komen op voor de belangen van jongeren op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en stage en maken deel uit van vakbond CNV.