Nieuwe certificeringsplicht uitzendbureaus moet misstanden voorkomen

Minister Van Gennip wil met een nieuw wetsvoorstel een einde maken aan uitbuiting van uitzendkrachten. Er zijn namelijk uitzendbureaus die misbruik maken van kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten. Malafide uitzendbureaus, in vakjargon. Deze uitzendbureaus omzeilen niet alleen de regels, wat zorgt voor schrijnende situaties onder uitzendkrachten. Ook krijgen zij financieel voordeel, ten opzichte van concurrenten die wél goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden te voorkomen, komt het kabinet met een wetsvoorstel met een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Vakbond CNV en andere sociale partners, werkten mee aan dit voorstel en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van dit aanvalsplan. Wij vertellen je graag meer over het nieuwe toelatingsstelsel.

Wat is er precies aan de hand?

Uitzendkrachten, waaronder een grote groep arbeidsmigranten, worden dikwijls uitgebuit door malafide uitzendbureaus. Zij krijgen een te laag uurtarief en slapen in slechte omstandigheden. Opeengepakt met andere collega’s in te kleine huisvesting, tegen hoge huurlasten. Ook werken zij vaak op gevaarlijke plekken met onzekere contracten. Malafide uitzendbureaus maken dus misbruik van hun kwetsbare positie en verdienen hier grof geld mee.

Over het toelatingsstelsel

Het toelatingsstelsel verbetert de positie van uitzendkrachten en zorgt direct voor een gelijk speelveld voor alle uitzendbureaus. Uitleners op deze markt mogen daar alleen opereren, als zij daarin toegelaten worden. Daarvoor moeten zij:

  • Een Verklaring van goed gedrag indienen. Ook wel VOG in vakjargon;
  • Een waarborgsom van 100.000 euro betalen;
  • Het juiste uurloon betalen;
  • Aantonen dat zij netjes het loon overmaken en belasting afdragen.

De uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd of zij zich aan de regels houden. Inleners mogen enkel zakendoen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt.


Kamerbrief lezen

Ben jij benieuwd wat er in de kamerbrief ‘Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ staat? Download de brief nu.

Download Kamerbrief

Toezicht houden

Private inspectie instellingen controleren of de uitleners aan alle eisen voldoen, om zich te certificeren. De Arbeidsinspectie, op haar beurt, is verantwoordelijk voor toezicht en naleving van de certificeringsplicht. Zij controleren dus of de in- en uitleners zich aan de regels houden. De Arbeidsinspectie kan boetes opleggen aan uitleners, die zonder toelating arbeidskrachten laten werken. De inleners worden gecontroleerd op het inhuren van uitzendkrachten bij niet toegelaten uitzendbureaus. Als de uitlener niet (langer) voldoet aan de toelatingseisen en dit niet snel wordt opgelost, dan wordt vervalt de toelating. Dit betekent dat het uitzendbureau niet langer arbeidskrachten mag verhuren aan bedrijven. De wet zal, naar verwachting, per 1 januari 2026 van kracht zijn.