Onverwacht akkoord cao Ziekenhuizen

Na maanden van onderhandelen en nadat er acties dreigden hebben we samen met andere bonden, toch een akkoord bereikt met de NVZ over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. De nieuwe cao Ziekenhuizen heeft een looptijd tot en met 31 januari 2023.

CNV bestuurder Joost Veldt: ‘Gelukkig heeft de NVZ ingezien dat er echt meer moest worden geboden om de enorme inspanning van de medewerkers in de ziekenhuizen enigszins te belonen. In deze tijd actievoeren in ziekenhuizen is iets wat eigenlijk niemand wil.'

Salaris

De lonen gaan tenminste 2 procent omhoog op 1 januari 2022, met een bodem van € 90,-. Dat betekent een minimale loonsverhoging van 3 procent voor iedereen tot en met schaal 60. Middengroepen gaan er nog meer op vooruit om de achterstand ten opzichte van de markt te corrigeren. Ook het minimumloon gaat omhoog naar € 13,- per uur. In de maand na het definitieve akkoord komt daar voor iedereen een eenmalige uitkering van € 250,- bruto bij op basis van een voltijd dienstverband. Medewerkers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato.

Onregelmatige diensten

Het werken van onregelmatige diensten wordt ook beter beloond. De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten wordt verdubbeld en ook de regeling voor onregelmatigheidstoeslag wordt verbeterd.

Duurzame inzetbaarheid

Ook zijn er afspraken gemaakt over een generatiebeleid, voor zowel jongeren, ouderen als de groep daartussen ontwikkelen ziekenhuizen instrumenten. Er zijn ouderenregelingen voor eerder stoppen in zware beroepen en minder werken aan het eind van de loopbaan. Joost Veldt: ‘Het is goed dat de jonge werknemers specifiek aandacht krijgen, zodat die een goede start kunnen maken en er minder uitstroom van jongeren plaatsvindt.’

De belangrijkste afspraken op een rij

  • Structurele loonsverhoging van tenminste 2 procent op 1 januari 2022
  • Verhoging van het minimumloon: naar € 13,- per uur
  • Eenmalige uitkering: van € 250,- bruto na het definitieve akkoord
  • Betere beloning voor onregelmatig werken
  • Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid

Het principeakkoord wordt de komende week positief voorgelegd aan onze achterban. Wil je meestemmen? Word dan lid en laat je stem horen!

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit