Oproep FNV en CNV aan Koolmees: Uitstel nieuwe pensioenwet onacceptabel

Vakbonden FNV en CNV willen dat de uitwerking van het pensioenakkoord zo snel mogelijk oplossingen biedt aan de problemen die mensen nú ervaren. Alle betrokken partijen moeten haast maken zodat het perspectief op een beter pensioen voor miljoenen deelnemers niet verder wegschuift. Dit schrijven FNV en CNV in een brandbrief aan minister Koolmees en aan de Kamerfracties. De vakbonden zien mogelijkheden en een breed draagvlak voor goede oplossingen, maar vrezen dat door de vertraging aan het adres van minister Koolmees, die pas na de zomer het wetsvoorstel naar de Kamer wil sturen, de invoering per 1 januari 2022 in gevaar komt.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar FNV: ‘Is er wel genoeg ambitie in de politiek om de werkelijke problemen van mensen aan te pakken? Wij trekken aan de bel omdat onze gepensioneerden, werknemers met zwaar werk en zelfstandigen, met de uitwerking van het pensioenakkoord meer haast hebben dan de politiek lijkt te willen maken!’

Patrick Fey, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar CNV: ‘Het is onacceptabel dat miljoenen gepensioneerden nog jarenlang inleveren op hun koopkracht. Vooral ook omdat de pensioenen de afgelopen 12 jaar niet zijn geïndexeerd. Een verbetering van hun koopkracht is op korte termijn noodzakelijk.’

Het is onacceptabel dat miljoenen gepensioneerden nog jarenlang inleveren op hun koopkracht. Vooral ook omdat de pensioenen de afgelopen 12 jaar niet zijn geïndexeerd.
Patrick Fey - vicevoorzitter CNV

Handelen in geest nieuwe pensioenstelsel

De vakbonden zijn overtuigd dat met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen de goede elementen van huidige pensioenstelsel blijven behouden en er belangrijke verbeteringen komen. Maar maken zorgen over de problemen in de periode tot de ingang van het nieuwe stelsel in 2026. Zij roepen daarom de minister opnieuw op voor een overgangsperiode waarin al in de geest van de regels van het nieuwe stelsel wordt gehandeld voor indexeren en korten.

Fey: Dat de regels van het nieuwe pensioenstelsel nu al worden gehanteerd is noodzakelijk. Zodat er financieel rust en perspectief is na een leven lang hard werken.’

Verhoging AOW

Daarnaast is volgens de vakbonden méér nodig om per 2022 mensen al de voordelen van het nieuwe stelsel te laten meemaken. De opgelopen koopkrachtschade moet zo goed mogelijk worden gerepareerd. Onder andere door een fikse verhoging van de AOW. De vakbonden willen deze AOW-verhoging terugzien in een nieuw regeerakkoord.

Elzinga: ‘Door het uitblijven van indexering holt de koopkracht bijna een miljoen gepensioneerden elk jaar verder uit. Het is noodzakelijk dat de regels van het nieuwe contract al per volgend jaar direct effect hebben op de pensioenen van miljoenen. Onnodige kortingen moeten echt worden voorkomen en er moet voor de fondsen die genoeg vermogen hebben ook volgens nieuwe regels ruimte komen om de pensioen met de prijzen mee te laten stijgen.’ ‘Hetzelfde geldt voor de AOW: die moet flink omhoog om te zorgen dat groepen ouderen geen armoedeval krijgen.’ stelt Fey.’

Zwaarwerkregeling

De vakbonden maken zich ook zorgen over mensen met zwaar werk. Hoewel de AOW-leeftijd is bevroren en in de toekomst minder snel zal oplopen, halen velen de AOW-leeftijd nu al niet in goede gezondheid. Dankzij het pensioenakkoord kunnen vakbonden met werkgevers afspraken maken over vroegpensioen – tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd - bij zwaar werk. Maar deze boodschap is bij veel werkgevers nog lang niet geland. Op dit punt van het pensioenakkoord niet vrijblijvend, schrijven FNV en CNV aan de minister. De bonden willen dat een nieuw kabinet het mogelijk maakt dat straks alle werknemers na 45 jaar werken kunnen stoppen.

Bekijk de internetconsultatie en Kamerbrief.