Participatiewet moet fundamenteel op de schop

Maak de Participatiewet menselijker! Dat is de boodschap van het manifest ‘Voor een menselijke wet (Wet Bestaanszekerheid), die een coalitie van organisaties, waaronder CNV, vanmiddag bepleitte. De Participatiewet moet fundamenteler op de schop, dan Minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) beoogt. De minister werkt nu aan een herziening van de wet, maar haar plannen zijn volgens de organisaties ontoereikend om structurele veranderingen te brengen.

Verhoog de bijstandsnorm

In het manifest pleit de coalitie voor een wet die bestaanstaanszekerheid garandeert. De huidige bestandsuitkering is veel te laag om van rond te komen. Dit leidt tot armoede en uitzichtloosheid, onder een kwetsbare groep. De huidige bijstandsnorm moet dus fors omhoog. Ook jongeren moeten recht krijgen op een volwassen bijstandsuitkering, in plaats van de jongerennorm van 250 euro per maand.

'Het systeem gaat telkens uit van wantrouwen. Eén foutje en je bent een uitkeringsfraudeur. Dat moet radicaal anders'
CNV-bestuurder Justine Feitsma

Vertrouwen als basis

Mensen worden in de huidige Participatiewet benaderd vanuit wantrouwen. En dat moet radicaal anders, wat CNV-bestuurder Justine Feitsma betreft. ‘De huidige Participatiewet is hard. Eén foutje, en voor je het weet heb je de stempel uitkeringsfraudeur, met alle financiële gevolgen van dien. Het systeem moet uitgaan van vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Het versoepelen van de inlichtingplicht, helpt daarbij’. Het CNV waardeert het dat minister Schouten een eerste stap zet om de Participatiewet menselijker te maken, maar die gaat niet ver genoeg. Een fundamentelere herziening van de Participatiewet is hard nodig.

Download manifest

Wil jij lezen welke aanbevelingen de coalitie nog meer doet, om de huidige Participatiewet grondig te hervormen? Download dan nu het manifest.

Download nu

Niet over ons, zonder ons

Ook pleit de coalitie voor de betrokkenheid van bijstandsgerechtigden, mensen met een beperking en chronisch zieken bij de herziening van de Participatiewet en het te ontwikkelen beleid. Daarnaast moeten mensen meer eigen regie kunnen pakken over hun leven, opleidingswensen en weg naar (betaald) werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Nu is het de gemeente die veelal beslist over het leven van deze groep.

Wet met rechtszekerheid

De verschillen in uitvoering tussen gemeenten leiden tot rechtsongelijkheid voor bijstandsgerechtigden. Deze verschillen zouden minder moeten zijn. Bijstandsgerechtigden moeten kunnen uitgaan van een bepaalde basis van rechten, dienstverlening en recht op scholing. Ongeacht woonplaats.

Recht op werk

Ook moeten mensen met een beperking beter worden ondersteunt naar en tijdens regulier werk. Garandeer recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking door te investeren in een infrastructuur voor sociale ontwikkelbedrijven en garandeer beschutte plekken voor mensen die daarop aangewezen zijn.

Veel kritiek

De Participatiewet ligt al jaren onder vuur. De wet is nodeloos hard, de bijstand laag en leidt niet tot meer duurzaam werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook gaat de Participatiewet uit van wantrouwen en harde sancties. Vorige week constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) ook dat de huidige Participatiewet te veel focus legt op betaald werk.

Het commissiedebat nog eens rustig nakijken? Je doet dat hier.