‘Nader onderzoek WIA niet nodig, directe aanpak - met onze suggesties - wél’

Reactie CNV op aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA

‘De hardvochtige uitwerking van de WIA-wet nóg verder uitzoeken, zoals minister Van Gennip vandaag aan de Tweede Kamer seint, is onnodig. Er ligt meer dan voldoende onderbouwing dat de huidige wet onrechtvaardige elementen kent voor werknemers. Door de vakbonden is ruim gesuggereerd wat daaraan moet worden gedaan. De minister moet nu aanpakken.’  Zo reageert bestuurder Jan Pieter Daems van het CNV op de Kamerbrief van Van Gennip.

Daems noemt de keuze van de minister ‘een teleurstellende move’. ‘Het CNV heeft niet de behoefte aan nog meer onderzoek. Als vakbonden hebben we uitgebreid opgeschreven waar het fout gaat in de WIA voor mensen en ook hoe dat anders zou moeten. Alles ligt op een presenteerblaadje klaar voor de minister. Ze kan - en moet - aan de slag, wat het CNV betreft.’

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet vandaag per brief aan de Tweede Kamer laten weten op dit moment niets fundamenteels te willen doen aan de hardvochtigheden in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Ze negeert daarmee jarenlang aandringen van de vakbonden en concrete adviezen van Sociaal Economische Raad en Stichting van de Arbeid om die hardvochtigheden snel aan te pakken. Het handelt daarbij om té lage arbeidsongeschiktheidsuitkering - of zelfs het geheel ontbreken daarvan - op basis van verkeerde ambtelijke criteria die ver af staan van de praktijk. Daarbij wordt geen uitkering toegekend terwijl er wel degelijk een forse arbeidsbeperking is. ‘In plaats van deze problemen aan te pakken kiest de minister ervoor een commissie in te stellen. Een commissie die moet gaan adviseren over ‘de toekomst van de WIA’. Me dunkt dat al dat voorwerk al is gedaan’, aldus Daems.

Afschaffen IVA

Evenmin ingenomen is het CNV met de manier waarop de minister het tekort aan verzekeringsartsen voor de middellange termijn wil oplossen. Verzekeringsartsen bepalen met hun keuring onder andere de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De minister schrijft in de brief dat ze het een optie vindt om de WIA-categorie ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ (IVA) af te schaffen. Jan Pieter Daems: ‘Concreet zou dat kunnen betekenen dat juist de mensen met de zwaarste beperkingen er qua inkomen op achteruit gaan. Een totaal ongewenste denkrichting van de minister.’

Korte termijn

In de brief van de minister schrijft ze ook oplossingen voor de korte termijn, om wat te doen aan de achterstanden bij de WIA-beoordelingen. Zo moet een vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers hier de verzekeringsarts overbodig maken. Het CNV heeft voor die maatregel wel enig begrip zolang de positie van de werknemer niet wordt geschaad. De werknemer kan in deze gevallen altijd nog om medische beoordeling vragen en beroepsmogelijkheden blijven bestaan.

Tot slot is het CNV blij dat de tijdelijke maatregel om voorschotten kwijt te schelden, wordt verlengd.