Reactie CNV op indexatie ABP

‘Gure winter is voorkomen’

Een mooie dag voor bijna een miljoen gepensioneerden. Een gure winter is voorkomen. Dat is de reactie van het CNV op het nieuws dat pensioenfonds ABP de pensioenen met bijna 12% verhoogt per 1 januari 2023.

‘Het CNV roept pensioenfondsen al langere tijd op om te indexeren. Het pensioenakkoord, dat CNV heeft ondertekend, maakt dit mogelijk. Heel fijn dat ABP van deze mogelijkheid gebruik maakt,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. 

Fey: ‘Met deze inflatie is pensioenverhoging broodnodig. Veel mensen knopen met moeite de eindjes aan elkaar. Geen pensioenverhoging is niet uit te leggen aan zoveel gepensioneerden die al jaren niet zijn geïndexeerd.’ 

De indexatie geldt niet alleen voor alle ABP-gepensioneerden, maar ook voor de ruim twee miljoen deelnemers die nu pensioen opbouwen bij ABP. Veel pensioenfondsen hebben afgelopen zomer de pensioenen al tussentijds kunnen verhogen. ABP verhoogde de pensioenen toen al met 2,39%. Zonder het Pensioenakkoord, een aanvullende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de nieuwe Wet Toekomst Pensioen had ABP maar 3,8% per 1 januari 2023 kunnen indexeren en in juli 2022 helemaal niet. 

‘Het is goed om te zien dat het nieuwe pensioenstelsel zijn vruchten nu al afwerpt. We roepen de Tweede Kamer dan ook om spoedig in te stemmen met de Wet Toekomst Pensioenen. Dan kunnen pensioenfondsen in de toekomst sneller indexeren als het pensioenvermogen zich gunstig ontwikkelt,’ aldus Fey.