Reactie CNV op inflatiecijfers CBS ‘Strijd voor hogere lonen gaat onverminderd door’

Het CNV zet de strijd voor hogere lonen voort. ‘Zolang 1 op de 5 werkenden moeilijk rond kan komen, blijft onze hoge looneis gerechtvaardigd,’ stelt Danielle Woestenberg, CNV-bestuurder in reactie op de vandaag gepubliceerde CBS-cijfers over inflatie. Het CNV roept het kabinet daarnaast op om concrete koopkrachtmaatregelen te presenteren op Prinsjesdag. Zeker 1 miljoen werkenden vallen anders buiten de boot.

Spookverhalen

‘Voor het CNV is het onacceptabel dat ruim 1 miljoen mensen moeilijk kunnen rondkomen. Het afgelopen jaar maakten wij een vuist voor hogere lonen, wat resulteerde in cao’s met uitschieters tot 15% loonsverhoging. Een strategie die we komend jaar voortzetten,’ aldus Woestenberg. ‘We laten ons niet weerhouden door spookverhalen van werkgevers over hogere lonen die de inflatie zouden opstuwen. Zeker niet nu de bedrijfswinsten hoger zijn dan ooit. Er is geen loon-prijs spiraal.’

Hoge stakingsbereidheid

De helft van de werkenden is bereid te staken voor een hoger loon, blijkt uit CNV-onderzoek. 40% is bereid om voor langere tijd het werk neer te leggen. ‘Veel stakingen resulteerden in hoger loon. We zien dat de actiebereidheid toeneemt. Het stakingsmiddel ligt ook komend jaar bovenin onze gereedschapskist om hogere lonen af te dwingen,’ stelt Woestenberg. 'De inflatie is niet weg, koopkracht is niet verzekerd, dus het staken is niet over.'

Kruimelwerk

Het CNV roept het demissionaire kabinet op tot het nemen van concrete koopkrachtmaatregelen met Prinsjesdag. Te veel mensen vervallen anders in armoede, zeker nu de energiecompensatie eind dit jaar wegvalt. Het fiscale stelsel moet op de schop. ‘Werken moet lonen. Daarom moet de belasting op arbeid omlaag. Dit jaar ging het nettoloon iets omhoog, maar dat was kruimelwerk: driekwart van de werkenden merkt niets van het hogere nettoloon, toont CNV-onderzoek aan. Als je het niet merkt, gá je ook niet meer werken. Laat het nieuwe kabinet dáár prioriteit van maken.´