‘Historisch moment in de Nederlandse pensioengeschiedenis'

Reactie CNV op instemming Pensioenwet

Een historisch moment. Alle seinen staan nu op groen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Dat is de reactie van het CNV nu de Eerste Kamer instemt met de nieuwe pensioenwet. Nu moet het kabinet snel werk maken van een structurele regeling voor mensen met zwaar werk.

Snellere indexatie
‘Het nieuwe stelsel blijft collectief met levenslange pensioenen. Met het voordeel dat pensioenen nu sneller geïndexeerd kunnen worden. De eerste stappen zijn hiertoe al gezet de afgelopen jaren, met record-indexaties van 12% en zelfs meer bij sommige pensioenfondsen. Het CNV heeft zich hard gemaakt voor deze indexaties en is blij dat hier in het nieuwe stelsel meer mogelijkheden toe zijn,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

Maatwerk aan cao-tafel
Voor de sociale partners blijft er daarnaast genoeg ruimte om het pensioen als arbeidsvoorwaarde aan de cao-tafel zodanig vorm te geven, dat het aansluit op de sectoren. ‘Pensioen blijft maatwerk. Ook in het nieuwe pensioenstelsel is er genoeg ruime om tot de beste regeling per sector te komen.

Hoofdpijndossier
Een groot zorgpunt is er ook. Nog steeds is er geen structurele oplossing voor mensen in een zwaar beroep. Na 2025 loopt de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) af. Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwacht niet dat ze hun huidige werk tot aan de pensioenleeftijd kunnen uitvoeren, blijkt uit recent CNV-onderzoek onder 3.100 leden.

Fey: ‘Dit begint een hoofdpijndossier te worden. We roepen de overheid en de werkgevers op snel tot een regeling te komen. Het is onbestaanbaar dat in een rijk land zoveel werkenden moeten doorwerken tot ze er letterlijk bij neervallen.'