Reactie CNV op meerderheid voor de pensioenwet: ‘Historische stemming en mooi champagnemoment’

Een historische stemming en een mooi champagnemoment. Dat is de reactie van het CNV op de instemming van de Tweede Kamer met de Wet Toekomst Pensioenen.

‘Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd zijn we weer een flinke stap verder op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Een noodzakelijke stap: het nieuwe stelsel blijft solidair, sluit beter aan op de arbeidsmarkt en geeft deelnemers een beter zicht op hun pensioen. Bovendien kunnen we pensioenen sneller indexeren. De eerste stappen zijn hiertoe al gezet de afgelopen jaren, met record-indexaties van 12% en zelfs meer bij sommige pensioenfondsen,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. Het CNV heeft tevens de afgelopen jaren kunnen voorkomen dat de pensioenen van miljoenen deelnemers werden gekort. Daarnaast is een te snelle stijging van de AOW-leeftijd voorkomen en worden de AOW-uitkeringen per 1 januari 2023 stevig verhoogd.

Zwaar werk-regeling

Minister Schouten geeft mensen in een zwaar beroep meer toekomstperspectief. Ze gaat aan de slag met de RVU-regeling, zodat ook ná 2025 mensen in de knel eerder kunnen stoppen. ‘Twee miljoen werkenden dreigen hun pensioen niet te halen, blijkt uit recent CNV-onderzoek. Het CNV riep begin december op om tot een structurele regeling te komen die eerder stoppen mogelijk maakt. We zijn blij dat zij gehoor geeft aan de CNV-oproep. Dit is hoopvol om het jaar mee af te sluiten.’