Reactie CNV op Panteia-rapport: Nu snel doorpakken naar wettelijk rouwverlof

Een concrete stap naar een wettelijk rouwverlof. De minister moet nu doorpakken en snel het wettelijk rouwverlof regelen. Dat is de reactie van het CNV op het vandaag verschenen rapport van Panteia, in opdracht van het ministerie van SZW.

‘Het CNV pleit al langer voor een betaald rouwverlof van twee weken. De onderzoekers van Panteia stellen nu dat het kabinet serieus moet nadenken over een wettelijk recht op rouwverlof. We pleiten ervoor dat de politiek nu doorpakt en dit rouwverlof snel per wet gaat regelen,’ aldus Jan Pieter Deams, CNV-bestuurder.  

Burn-out
1 op de 10 werkenden die een dierbare heeft verloren, krijgt een burn-out door de combinatie rouw en werk. 33% heeft zich kort ziekgemeld, 9% heeft zich voor langere tijd ziekgemeld. 16% moest vakantiedagen opnemen omdat hij/zij niet kon functioneren, blijkt uit eerder CNV-onderzoek.  

Daems: ‘Juist met deze cijfers is het belangrijk dat er snel een wettelijk rouwverlof komt. Het voorkomt ziekteverzuim op de langere termijn.’

Werkgevers aan zet 
1 op de 5 rouwende werknemers krijgt daarnaast te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart kan langere tijd niet functioneren, 26% is weer te snel aan het werk gegaan. 

Het CNV roept ook werkgevers op om meer oog te krijgen voor rouwende werknemers. ‘Dit is een serieus probleem. Miljoenen werknemers krijgen er immers mee te maken. Medewerkers die zich ondersteund weten in zware periodes zijn loyaler en melden zich minder ziek,’ stelt Daems. Het CNV publiceerde eerder de handreiking ‘Hoe werkt rouw’ met daarin interviews en adviezen van deskundigen hoe om te gaan met rouwende werknemers.