‘Regeerakkoord beloftevolle stap naar eerlijker arbeidsmarkt’

Reactie CNV op regeerakkoord

Het regeerakkoord is een beloftevolle stap op weg naar een gezonde arbeidsmarkt. Dat is de eerste reactie van het CNV op het regeerakkoord.

Het kabinet heeft het advies van werkgevers en vakbonden (het SER-MLT advies) bijna integraal overgenomen in het regeerakkoord. Dat betekent een flinke overwinning voor werknemers.

Twee miljoen flexcontracten
‘Bijna twee miljoen mensen leven al jaren onzekerheid: zij hobbelen van flexcontract naar flexcontract. Dit is slecht voor de mensen zelf, maar ook voor de concurrentiekracht en innovatie in Nederland. Een probleem waar we als werkgevers en werknemers dit jaar flink de schouders onder hebben gezet. We hebben de formerende partijen een advies gegeven om dit probleem op te lossen: het SER-MLT advies. Een grondige, integrale visie op de arbeidsmarkt. Het is goed om te zien dat de formerende partijen dit advies overnemen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Nog geen champagne
De vlag gaat bij CNV echter nog niet uit. ‘Het belangrijkste komt nog: de uitwerking. Onze voorstellen moeten in wetten worden gegoten. We volgen dit uiteraard zeer nauwlettend. De devil is in the details. Pas als het leven van onze leden daadwerkelijk verbeterd, trekken wij de champagne open.’

Rol op arbeidsmarkt
Onderdeel van het SER-MLT advies is ook dat de sociale partners een cruciale rol in arbeidsmarktbegeleiding krijgen. In het regeerakkoord is dit opgenomen. Fortuin: ‘We kennen de arbeidsmarkt als geen ander en begeleiden werkenden graag van werk-naar-werk. Ook hiertoe staan in het regeerakkoord voorstellen. We gaan graag met het kabinet in gesprek om deze rol te bestendigen.’

Beleidsprogramma arbeidsmarkt
Zojuist kondigde informateur Remkes aan dat er een aantal onderwerpen nader worden uitgewerkt in beleidsprogramma’s, waaronder voor de arbeidsmarkt. ‘Het CNV pakt deze uitgereikte hand graag aan en denkt van harte mee over de hervorming van de arbeidsmarkt. Deze hervorming kan geen dag langer wachten, we gaan graag vandaag nog aan de slag.’