Schrap de fiscale straf op arbeidsongeschiktheid

Schrap de fiscale boete op arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikten betalen nu drie keer zoveel inkomstenbelasting als werkenden. Dit onrecht moet het kabinet als eerste aanpakken.

Deze oproep doet het CNV in reactie op het zojuist gepubliceerde Octas-rapport.

‘Arbeidsongeschikten krijgen netto een kwart minder geld binnen dan werkende mensen die hetzelfde brutoloon hebben. Zij betalen tot drie keer meer belasting over hun inkomen, blijkt uit CNV-berekeningen.  Dit brengt mensen ernstig in de knel,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. Het is één van hardheden in de WIA die het CNV eerder signaleerde.

‘We hebben het hier over een kwetsbare groep mensen – kankerpatiënten, mensen met een handicap, een slopende ziekte – die tegen hun wil in niet meer kunnen werken. Buitengewoon onrechtvaardig.’

Het CNV stelt dat deze groep er financieel op vooruit moet gaan. ‘Zeker gezien de torenhoge inflatie. Ziekte betekent nu automatisch armoede. Dat is de eerste stap die we nu moeten zetten.’

Het CNV pleit er daarnaast voor dat sociale partners een centrale rol krijgen in de hervorming van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. ‘Vakbonden spelen samen met werkgevers een cruciale sleutelrol in het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Wij kennen de problematiek van werkenden als geen ander. Daarom pakken wij de handschoen graag op om dit stelsel te hervormen naar de toekomst,’ stelt Fortuin.

Eerder publiceerde het CNV het witboek ‘Hardheden in de WIA’ waarin knelpunten rond het stelsel werden omschreven. ‘De commissie laat zien oog te hebben voor de door ons genoemde knelpunten. We roepen de politiek op nu door te pakken en snel verbeteringen te realiseren voor de mensen om wie het gaat.’