Vakbonden: Wet Werken Waar je Wilt keihard nodig

Werknemers moeten meer te zeggen krijgen over de plek waar ze werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld werk en zorg beter combineren. Dat staat een brief die vakbonden CNV, FNV, en VCP naar de Eerste Kamer hebben gestuurd. Vandaag wordt daar het wetsvoorstel ‘Werken Waar je Wilt’ behandeld. Het is volgens de bonden belangrijk dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt.

De Wet werken waar je wilt zorgt ervoor dat werkgevers een verzoek tot het aanpassen van de arbeidsplaats alleen nog mogen weigeren met een gegronde beredenering. De Wet is hard nodig: uit CNV-onderzoek blijkt dat een kwart van alle thuiswerkers verplicht om weer naar kantoor te komen. De nieuwe Wet zou ervoor zorgen dat dit niet meer mag, tenzij er een gegronde reden is de werknemer te verplichten op kantoor te werken.

Vakbonden: Wet werken waar je wilt keihard nodig

Werknemers moeten meer te zeggen krijgen over de plek waar ze werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld werk en zorg beter te kunnen combineren, dat staat een brief die vakbonden CNV, FNV, en VCP naar de Eerste Kamer hebben gestuurd. Vandaag wordt daar het Wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’ behandeld. Het is volgens de bonden belangrijk dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt.

De Wet werken waar je wilt zorgt ervoor dat werkgevers een verzoek tot het aanpassen van de arbeidsplaats alleen nog mag weigeren met een beredenering. De Wet is hard nodig: uit CNV-onderzoek blijkt dat een kwart van alle thuiswerkers verplicht wordt om weer naar kantoor te komen. De nieuwe Wet zou ervoor zorgen dat dit niet meer mag, tenzij er een gegronde reden is de werknemer te verplichten op kantoor te werken.

Van willekeur naar wet

De machtsverhouding tussen werkgever en werknemer bij de keuze van werkplek is nu niet goed vastgelegd. Hoewel uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat veel werkgevers al afspraken maken over thuiswerken, wijst CNV-onderzoek uit dat een groeiend aantal werkgevers medewerkers verplichten om weer naar kantoor te komen. ‘80% van de werknemers werkt graag hybride, 42% werkt het liefst thuis. Voor 63% helpt thuiswerken om gezond te kunnen blijven werken. 68% werkt thuis efficiënter en effectiever dan op kantoor. Thuiswerken zorgt daarnaast voor minder file-stress en minder CO2-uitstoot’ aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Betere werk-privébalans

Ook de scheve verhouding tussen beroepsgroepen baart de bonden zorgen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt voor welke functies (deels) thuiswerken een optie is. Waar het kan moet een goede balans tussen thuiswerken en werken op kantoor mogelijk zijn. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Vooral mensen met een flexcontract of laagbetaald werk hebben te weinig te zeggen over waar ze werken. Deze wet vergroot de zeggenschap van werknemers, geeft ze een stok achter de deur en is goed voor de werk-privébalans.’

Breed draagvlak

Het wetsvoorstel is in lijn met het SER-advies Hybride werken uit 2022. Dat betekent dat zowel werkgevers als werknemers deze wet steunen. In het advies staat dat de huidige wetgeving werknemers niet genoeg zeggenschap geeft over waar ze werken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte in 2020 al om mensen meer zeggenschap te geven, zodat ze meer grip krijgen op werk en leven. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) erkent dat ‘werken waar je wilt’ belangrijk is voor de kwaliteit van werk, vooral voor beroepsgroepen waarvoor die zeggenschap nu niet vanzelfsprekend is.

Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein mag dat laatste niet over het hoofd gezien worden: ‘Het is zaak dat óók mensen in bijvoorbeeld zorg, onderwijs en veiligheid hun werk af en toe thuis moeten kunnen doen als het werk zich daarvoor leent. Bijna elk beroep kent administratieve taken en die kun je ook veilig en rustig elders doen. Daarnaast biedt deze wet ook de mogelijkheid om juist wel op kantoor te kunnen werken als de werkgever thuiswerken probeert af te dwingen.’