Vakbonden: wetsvoorstel coronatoegangsbewijs schaadt werknemersrechten, trek het in

CNV, FNV en VCP sturen brandbrief naar de Tweede kamer

De vakbonden CNV, FNV en VCP hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat zij willen dat minister De Jonge het wetsvoorstel intrekt dat het mogelijk maakt coronatoegangsbewijzen (CTB’s) op de werkvloer te controleren. De Tweede Kamer kreeg het wetsvoorstel gisteravond toegestuurd.

De vakbonden vinden dat het wetsvoorstel de rechten van werknemers schendt: hun medische privacy en recht op lichamelijke integriteit. Waar het één van de doelen was om een veiliger werkvloer te creëren, is het doel van de wet nu de besmettingscijfers omlaag te brengen. Hierdoor wordt feitelijk een vorm van vaccinatiedwang ingevoerd. Het wetsvoorstel treft bovendien de cruciale werknemers die niet thuis kunnen werken. Werknemers die geen CTB kunnen of willen laten zien of een rood vinkje krijgen, kunnen uiteindelijk worden ontslagen.

Polarisatie werkvloer

CNV-bestuurslid Jan Pieter Daems: ‘Wat nodig is in deze crisis, is dat we er samen uitkomen, niet dat we werknemersrechten op deze manier aantasten. Dat polariseert de werkvloer. Terwijl iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid heeft te nemen in de bestrijding van de coronapandemie. En als mensen naar huis worden gestuurd, wie moet dan het werk doen?’

In de horeca, cultuur en evenementensector en niet-essentiële dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de kapper, wordt het checken van het CTB verplicht. Afhankelijk van het effect -of meer mensen zich laten vaccineren in verplichte sectoren, en hoe het in praktijk loopt- kan de minister ook andere sectoren aanwijzen die verplicht moeten gaan controleren.

‘Wat nodig is in deze crisis, is dat we er samen uitkomen, niet dat we werknemersrechten op deze manier aantasten. Dat polariseert de werkvloer.’
CNV-bestuurslid Jan Pieter Daems

Afhankelijk van inkomen
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Naar je werk móet je, je bent ervan afhankelijk voor je inkomen. Dat is wat anders dan naar een café of concert gaan waar je je CTB moet tonen. Wij vinden het ongehoord dat mensen die cruciaal werk verrichten en op de werkvloer moeten zijn, nu met controle te maken krijgen die kan uitmonden in ontslag. Het is een regelrechte aanval op werknemersrechten. Terwijl de werkvloer ook veilig kan zijn met goede maatregelen zoals afstand houden, mondkapjes, spatschermen, hygiëne en voldoende ventileren. Maar daar lijkt het niet meer om te gaan.’

De vakbonden verwachten vooral de flexwerkers, uitzend- en oproepkrachten snel hun werk en inkomen kwijt zullen raken. Dat gebeurde anderhalf jaar geleden ook, terwijl er ook voor hen loonsteun was.

Verhoudingen onder druk
Nic van Holstein, voorzitter VCP: ’We moeten uitkijken voor een hellend vlak, waarbij tijdelijke maatregelen voor corona de verhouding tussen werkgever en werknemer onder druk zetten. We hebben niet voor niets een oproep gedaan tot herbezinning. Voor een veilige werkplek zijn werkgevers en werknemers zelf aan zet: gebruik het gezonde verstand om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.’

Jong: ‘Het overheidsbeleid faalt. Het kabinet had moeten opschalen in de zorg, de adviezen van het OMT en de WHO eerder moeten opvolgen, alle veiligheidsmaatregelen moeten handhaven en kiezen voor een gerichte overtuigingsstrategie naar groepen waar de vaccinatiegraad nog laag is. In plaats daarvan houdt men de politieke handen schoon, maar voert via de werkvloer een indirecte vaccinatieplicht in, die vooral de kwetsbaren op de arbeidsmarkt zal raken.’

De vakbonden dringen er bij de Tweede Kamer op aan het wetsvoorstel af te wijzen.