Ziekenhuispersoneel krijgt 15 procent salaris erbij

Onderhandelingsresultaat cao Ziekenhuizen

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. Hierin is een salarisverhoging van 15 procent afgesproken (verdeeld over twee jaar) en afspraken die werknemers meer regie geven over hun werktijden.

Andere afspraken zijn: een verbetering van de reiskostenvergoeding, een betere beloning van de bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten en consignatie. Ook is er een eenduidige regeling afgesproken voor het Generatiebeleid en zijn er afspraken gemaakt in het kader van arbeid en zorg.

CNV-onderhandelaar Joost Veldt: ‘De werkdruk en de steeds wisselende roosters zijn de belangrijkste redenen waarom werknemers vertrekken uit de ziekenhuizen. Daarom hebben we hier stevig op ingezet. Met deze afspraken maken we hierin echt stappen.’

Een aantal afspraken op een rij:

  • Structurele loonsverhoging: per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen 5 procent omhoog (ook de leerlingsalarissen). Op 1 december 2023 wordt het salaris nogmaals verhoogd met 5 procent, met een bodem van €150,- per maand en een maximum van €300,- voor de hogere loonschalen. En per 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen met 5 procent omhoog, met een bodem van € 150. De zorgmedewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er 2 procent bij, plus €180,-.
  • Reiskostenvergoeding: gaat van €0,08 naar €0,16 per kilometer
  • Werkdruk: regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.

Kijk onderaan het artikel voor het volledige onderhandelaarsakkoord.

Acties

De onderhandelingen over de cao waren eind januari vastgelopen. De NVZ deed een eindbod dat door de bonden werd afgewezen. Vorige maand voerden duizenden werknemers op 64 plekken actie in de vorm van zondagsdiensten, vanwege het uitblijven van een cao. De volgende actiedag stond al in de steigers en zou qua omvang nog groter zijn. Veldt: ‘De acties hebben ertoe geleid dat de NVZ ons opnieuw heeft uitgenodigd en een sterk verbeterd bod heeft gedaan. Werknemers hebben gestreden voor meer waardering en zeggenschap. Met dit onderhandelingsresultaat tot gevolg.'

Ledenraadpleging

De leden worden snel geïnformeerd met meer informatie over hoe zij kunnen stemmen op dit resultaat.