Alles over ons bestuur

Het bestuur van het CNV bepaalt onze koers en zet het beleid uit. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV), het hoogste bestuursorgaan binnen het CNV. De Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de bonden die bij het CNV zijn aangesloten.

Het bestuur van het CNV

Het bestuur van het CNV bestaat op dit moment uit de volgende leden.

  • Piet Fortuin: voorzitter van CNV Vakmensen; voorzitter in het CNV bestuur
  • Patrick Fey: voorzitter van CNV Overheid en Publieke Diensten (CNV Connectief); vicevoorzitter in het CNV bestuur
  • Anneke Westerlaken: voorzitter van CNV Zorg en Welzijn (CNV Connectief); bestuurslid in het CNV bestuur
  • Justine Feitsma: voorzitter van CNV Jongeren; bestuurslid in het CNV bestuur
  • Jan-Pieter Daems: bestuurslid CNV Vakcentrale

Op hun persoonlijke pagina’s lees je meer over hun achtergrond en plannen met de vakbond.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden, ook benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene zaken in de organisatie. De Raad staat het CNV-bestuur, gevraagd en ongevraagd, bij met advies. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft minstens 4 keer per jaar een overleg met het bestuur.

Leden Raad van Toezicht

Arend van Wijngaarden (voorzitter RvT)

Arend van Wijngaarde is sinds juli 2020 lid van de Raad van Toezicht als voorzitter bij CNV Vakcentrale en CNV Internationaal. Hij is tevens Raadslid bij de Kamer van Koophandel en bestuurslid bij Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Tot februari 2020 was hij actief als voorzitter bij CNV Vakcentrale. Van Wijngaarden heeft een lange staat van dienst binnen het CNV. Sinds 1994 is hij betrokken bij de organisatie. Eerst als lid van het bondsbestuur bij de Hout- en Bouwbond. Later in diverse andere functies.

Marianne Luyer (bestuurslid op voordracht van CNV Connectief)

Marianne Luyer kent een lange geschiedenis binnen de Raad van Toezicht. Al in 2014 start zij als lid van Raad van Toezicht bij CNV Connectief. Inmiddels is zij bezig aan haar tweede termijn als voorzitter van de raad. Marianne is namens de raad lid van de remuneratiecommissie die fungeert als werkgever van het bestuur van CNV Connectief. De raad heeft in Marianne een betrokken en bestuurlijk-strategisch vaardige voorzitter. Haar bestuurlijke- en politieke ervaring zet zij nadrukkelijk in voor het CNV.

Sandra van Breugel (bestuurslid op voordracht van CNV Vakmensen)

Sandra van Breugel is sinds januari 2020 lid van de Raad van Toezicht bij CNV Vakcentrale en CNV Vakmensen. Zij is, naast deze nevenfuncties, eigenaar van SB Governance, Onderzoek en Advies. En vervult diverse andere nevenactiviteiten. Zij is zij onder andere voorzitter bij de rekenkamercommissie van Geldrop, Son en Breugel en Hoeksche Waard. En voorzitter bij diverse klachtencommissies, vice voorzitter raad van commissarissen bij ACV, rechter (pl) bij rechtbank West-Brabant-Zeeland en bestuurslid bij NVRR. Met haar ervaring als toezichthouder en voorzitter, is zij een vaste waarde als lid van de Raad van Toezicht.