Alles over ons bestuur

Het bestuur van het CNV bepaalt onze koers en zet het beleid uit. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV), het hoogste bestuursorgaan binnen het CNV. De Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de bonden die bij het CNV zijn aangesloten.

Het bestuur van het CNV

Het bestuur van het CNV bestaat op dit moment uit de volgende leden.

  • Piet Fortuin: voorzitter CNV Vakmensen; voorzitter in het CNV bestuur
  • Patrick Fey: voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten (CNV Connectief); vicevoorzitter in het CNV bestuur
  • Jessica Hoitink: bestuurslid CNV Vakmensen; bestuurslid in het CNV bestuur
  • Daniëlle Woestenberg: voorzitter CNV Onderwijs (CNV Connectief); bestuurslid in het CNV bestuur
  • Justine Feitsma: voorzitter CNV Jongeren; bestuurslid in het CNV bestuur
  • Jan-Pieter Daems: bestuurslid in het CNV bestuur

Op hun persoonlijke pagina’s lees je meer over hun achtergrond en plannen met de vakbond.

Raad van Toezicht

CNV Vakcentrale heeft sinds 2020 een raad van toezicht. De raad bestaat uit drie leden. Een lid voorgedragen vanuit de raad van toezicht van CNV Connectief, een lid voorgedragen vanuit de raad van toezicht van CNV Vakmensen en een onafhankelijk voorzitter met een vakbondsachtergrond.

De raad bestaat uit:

  • Arend van Wijngaarden, voorzitter, benoemd per 1 juli 2020, tevens lid auditcommissie
  • Vacature vacant– lid raad van toezicht Vakmensen
  • Marianne Luyer, lid op voordracht van CNV Connectief, benoemd per 1 januari 2020, tevens voorzitter auditcommissie

Over de leden:

Arend van Wijngaarden heeft een lange geschiedenis bij het CNV. Sinds 1976 is hij betrokken bij de organisatie. Eerst als kaderlid bij CNV Onderwijs, vervolgens kwam hij in april 1990 als bestuurder in dienst van de Hout- en Bouwbond CNV, waarvan hij in 2004 voorzitter werd. Na de fusie met de CNV Bedrijvenbond werd hij in 2012 voorzitter van CNV Vakmensen. In 2014 trad hij toe tot het Dagelijks Bestuur van de CNV Vakcentrale waarvan hij in 2018 voorzitter werd. In 2020 ging Arend met pensioen.

Nevenfuncties: raadslid Centrale Raad Kamer van Koophandel, bestuurslid Stichting de Nederlandse Bouwprijs, Vicevoorzitter Stichting Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Marianne Luyer heeft al bijna 30 jaar een eigen organisatieadviesbureau MLI Intermanagement, daarnaast schrijft zij boeken over onder andere Waardegedreven leiderschap. Mariannes drijfveer als ervaren toezichthouder en adviseur is werken met mensen. haar expertises zijn governance en waardegedreven toezicht. Sinds de oprichting van CNV Connectief begin 2015 is Marianne voorzitter van de raad van toezicht van CNV Connectief.

Nevenfuncties: bestuursadviseur en lid Business Development Team Nationaal Register, eigenaar OnThGood, adviseur governance Avicenna, adviseur governance en lid programmaraad the Midfield, voorzitter raad van toezicht Exodus Nederland, lid programmaraad NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn), lid bestuur Prof. Steenkampfonds CDA.