Statuten, huishoudelijk reglement, visie en jaarverslag

Onderbouwing van ons vakbondswerk

Wat het CNV doet en hoe we het doen leggen we vast in onze statuten, huishoudelijk reglement, visieprogramma, integriteitscode en jaarverslag. Allemaal vrij te downloaden en lezen.

Statuten

In de statuten lees je alles over onze werkwijze. En over de interne regels en afspraken. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 40478675.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement vind je alle regels en richtlijnen, ter aanvulling op de statuten. De praktische invulling van onze vakbondsactiviteiten.

CNV Visieprogramma

Zonder idealen, geen doelen. Een zonder doelen geen beweging. Hard nodig, op een steeds veranderende arbeidsmarkt. In het visieprogramma lees je alles over onze kijk op een eerlijke toekomstige samenleving op het gebied van de sociaaleconomische thema’s arbeid en inkomen.

CNV Jaarverslag

Ieder jaar steken we met het jaarverslag een peilstok in de grond. We geven je een inkijkje in onze impact resultaten van het afgelopen boekjaar. En natuurlijk onze ambities op lange termijn.

Integriteitsverklaring CNV Vakcentrale

Het is van groot belang dat betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie, vertrouwen kunnen hebben in CNV Vakcentrale, en in de mensen die het gezicht van CNV Vakcentrale bepalen. Hierom zijn een aantal zaken vastgelegd in een integriteitscode.

Inkoopvoorwaarden en verwerkersovereenkomst

Bij het inkopen van goederen, diensten of werkzaamheden is een inkoopovereenkomst nodig met algemene voorwaarden. Die download je hieronder. Net als de verwerkingsovereenkomst. Een document, waarin wordt beschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.