Achmea en duurzame inzetbaarheid

Tien jaar geleden stond het ontwikkelen van beleid om de duurzame inzetbaarheid van Achmea-medewerkers te vergroten nog in de kinderschoenen. Vandaag de dag is werkgeluk één van de vaste pijlers in de cultuur en bedrijfsvoering. De brede financiële dienstverlener ontwikkelt aan de lopende band producten en diensten om medewerkers in hun kracht te zetten. Ook bij ingrijpende levensfases, zoals scheiden of een relatiebreuk. En dat werpt zijn vruchten af. ‘Als wij investeren in onze medewerkers, doen zij dat ook in ons. Je presteert beter als je plezier in je werk hebt. Dat resulteert ook in lagere verzuimcijfers. Win-win dus, aldus Marianne de Bond, projectleider Gezond Werken.

Werken Duurzaam Samen Leven

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven en heeft als missie om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Voor klanten en maatschappij, maar ook voor en samen met haar medewerkers. Zowel online als op locatie zijn er voor medewerkers talloze mogelijkheden om zichzelf te inspireren op gebied van lichaam, hoofd, hart en ziel. ‘Elk Achmea kantoor heeft een gezond werken plein. Dé plek waar het personeel kosteloos een afspraak maakt bij een bedrijfsarts, fysiotherapeut, psycholoog of voedingscoach. En voor wat hersteltijd rolt de medewerker zijn matje uit bij een meditatiesessie. Ook online kan de medewerker terecht voor diensten op het gebied van mentaal-, sociaal- en financieel welzijn. Daar maakt hij zijn eigen keuze in. In het geval van scheiden kan een coach, psycholoog of budgetcoach van pas komen. Dat kan in werktijd, zonder tussenkomst van leidinggevende. En zit de medewerker door de scheiding tijdelijk in financiële nood, dan is er het ‘Voorzieningenfonds’. Een financieel vangnet voor en door collega’s. Dus als je bijvoorbeeld een tijdelijke lening nodig hebt voor de inrichting van je nieuwe woning.’

Medewerkers kunnen zowel online- als op locatie terecht bij een bedrijfsarts, psycholoog of coach. Gratis, onder werktijd en zonder tussenkomst van leidinggevende.
Marianne de Bond - Teamleider Gezond Werken bij verzekeringsmaatschappij Achmea

Van rule- naar pinciple based

Achmea redeneert vanuit wat de werknemer nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven. Niet vanuit standaard procedures. Het bedrijf werkt steeds meer vanuit het principle- in plaats van rule-based principe. Voor een life event als een scheiding bijvoorbeeld. ‘Iedere scheiding is uniek. Net als hoe iemand met de relatiebreuk omgaat. Bij de één heeft de scheiding enorme impact, bijvoorbeeld als er kinderen of schulden in het spel zijn. En de ander leeft al jaren naar de scheiding toe. Wij geloven dat maatwerk de oplossing biedt. Er is geen one-size-fits-all. Daarom gaat de leidinggevende altijd in gesprek met de medewerker die de scheiding ter sprake brengt. Samen bepalen zij wat diegene nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven. Hij kan daarbij gebruik maken van een groot scala aan producten en diensten. Zaken die natuurlijk ook beschikbaar zijn in het geval van andere ingrijpende life-events, zoals bijvoorbeeld overlijden. Er zijn immers veel redenen te bedenken waarom je een psycholoog of bedrijfsarts inschakelt. Onder aan de streep maakt het niet uit waarvoor je die specifieke dienst of specialist inzet. We bieden het allemaal aan onder één dak om de duurzame inzetbaarheid en veerkracht van onze medewerkers te vergroten.’

Achmea focust zich op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Best practice: Acmea focust zich op duurzame inzetbaarheid gescheiden werknemers

Coronatijd

Corona daagt leidinggevenden uit om andere manieren te zoeken om met elkaar in verbinding te blijven. Het gros van de Achmea medewerkers werkt, ook post-corona, vaak vanuit huis. Het behouden van connectie is een belangrijke voorwaarde om te polsen hoe de medewerker in zijn vel zit. En wat hij nodig heeft om optimaal te presteren. Zeker als een medewerker op het punt staat te scheiden. Een gevoelig onderwerp dat op afstand soms lastig te bespreken is. ‘Onze leidinggevenden spraken, ook voor de crisis al, op maandelijkse basis met de medewerkers. Dat is stevig verankerd in onze cultuur. Daarnaast moedigden we, ook tijdens corona, leidinggevenden aan om wandelbila’s te plannen. Wel op 1,5 meter afstand natuurlijk. Momenten in de natuur om samen bij te praten. En dat werkt vaak goed. Je wandelt naast elkaar in een rustgevende omgeving. Dat stimuleert openheid en transparantie. Op een hoger niveau houden we ook vinger aan de pols. We sturen regelmatig enquêtes uit onder ons personeel om de medewerkerstevredenheid te meten. Daarin staan vragen centraal als: hoe is de band met je leidinggevende en het bedrijf en hoe functioneer je in het team.’

Veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving vormt de basis voor een open en transparante cultuur. Essentieel als het om het bespreekbaar maken van een scheiding gaat. Het onderwerp prijkt dan ook hoog op de agenda bij Achmea. ‘We maken steeds meer een shift naar een mensgerichte organisatie. Daar hoort ander leiderschap bij. Wij ondersteunen leidinggevenden om het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door je kwetsbaar op te stellen. Door af en toe iets over jezelf te vertellen, bouw je een vertrouwensband op met je team. Maar het gaat ook over het goede gesprek voeren. Het eerlijke. Want de één gaat na een scheiding snel aan het werk. De ander doet er lang over om weer terug te keren. De leidinggevende moet dan het gesprek durven voeren om te achterhalen of er meer aan de hand is. Want het kan ook zijn dat de medewerker het niet meer naar zijn zin heeft op het werk. Als je geen energie van je werk krijgt, ben je toch eerder geneigd om langer thuis te blijven. We trainen leidinggevenden om dit type gesprekken te voeren. Om samen te bepalen wat de medewerker in kwestie nodig heeft om weer met plezier naar het werk te komen.’

Over Achmea

Achmea bestaat al meer dan 210 jaar en is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. Het bedrijf telt ruim 14.000 medewerkers in Nederland en 2.500 in het buitenland. Achmea is in Nederland marktleider in Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven.

Sluit je aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. Ook als het even tegenzit, zoals bij een scheiding of relatiebreuk. Wij komen op voor jouw werknemersbelang. Samen staan we sterk.

  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict
  • Hulp bij je belastingaangiftes