Scheiden en werk

Een echtscheiding maakt grote impact. Niet alleen in je persoonlijke leven, ook op het werk. Want een relatiebreuk raakt alle facetten van het leven: van woning en kinderen tot je sociale netwerk en financiële situatie. Je dealt met veel regel- en rouwwerk, terwijl je daarnaast doorwerkt. Stressfactoren, die je aanpassingsvermogen op de proef stellen. Al deze veranderingen kunnen van invloed zijn op je werk en werkprestaties. Misschien maak je afspraken met je werkgever over het aanpassen van je contracturen, om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Of lukt het je niet om taken af te ronden door concentratieverlies. Op deze pagina vertellen we je meer over de praktische en emotionele kant van scheiden, in relatie tot je baan.

Openheid van zaken

Als je in scheiding ligt, ben je niet verplicht je werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Je hebt namelijk geen meldplicht. Misschien houd je jouw werk en privé liever gescheiden. Of voel je jezelf kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat je vreest dat je contract niet wordt verlengd. Toch loont het in de meeste gevallen om je baas of collega in vertrouwen te nemen. Het kan zijn dat je door de scheiding minder goed functioneert op je werk of onder werktijd regelwerk moet afhandelen. Je werkgever en/of collega’s kunnen dan rekening houden met je privésituatie. Daarnaast moet je hem, vroeg op laat, toch op de hoogte brengen van je scheiding. Je werkgever moet namelijk de wijziging van je burgerlijke staat doorvoeren in de salarisadministratie.

Verlofsoorten

Bij een scheiding komt veel kijken. Naast het gebruikelijk regelwerk, zoals advocatenbezoek of het bezichtigen van een nieuwe woning, soms ook rouwwerk. In de meeste cao’s is geen speciale verlofsoort opgenomen voor de scheiding. Wel maak je aanspraak op het calamiteiten- of kort verzuimverlof. Dat zet je in bij dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof duurt van een paar uren tot een paar dagen, afhankelijk van de situatie. Je werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof. Heb je meer tijd nodig, bijvoorbeeld om de scheiding emotioneel te verwerken? Bespreek dan met je werkgever of maatwerk mogelijk is. Misschien kun je tijdelijk deels werken en afspraken maken over het verdelen van je taken onder je collega’s. Of maak je afspraken over flexibele werkuren, bijvoorbeeld als je tijdelijk meer zorgtaken krijgt over de kinderen.

E-book 'Scheiden en Werk'

Werken terwijl je in scheiding ligt, kan een grote uitdaging zijn. Er komt veel op je af, waardoor je aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. Het E-book ‘Werken en Scheiden’ geeft je praktische handvatten om duurzaam inzetbaar te blijven.

Download nu

Hulp inschakelen

Iedere scheiding is uniek. Net als de manier hoe je met de scheiding omgaat. De ene werknemer gaat het liefst direct weer aan het werk, als de scheiding formeel in kannen en kruiken is. Terwijl de ander baat heeft bij professionele ondersteuning om het leven weer op de rit te krijgen. In de meeste cao’s zijn afspraken gemaakt over een scholings- en opleidingsbudget. Check dus je cao of je aanspraak maakt op persoonlijk budget. Of ga in gesprek met je leidinggevende of HR-manager en maak je wensen kenbaar. Uiteindelijk is je werkgever er namelijk ook bij geholpen, als je met professionele gesprekken, bijvoorbeeld met een scheidingscoach, duurzaam inzetbaar blijft.

Schulden voorkomen

Bij een scheiding, verandert je persoonlijke financiële situatie ingrijpend. Waar je voorheen met twee mensen een huishouden financierde, sta je er ineens alleen voor. Daarnaast zijn er andere facetten die van invloed zijn op je bestedingsruimte. Als er kinderen in het spel zijn, ontvangt de verzorgende ouder kinderalimentatie tot het kind 21 jaar is. Misschien moet je partneralimentatie betalen, als je ex-partner een lager inkomen heeft en je nog niet opnieuw samenwoont. Of ben je deels verantwoordelijk voor de schulden die je ex-partner maakte, omdat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Al deze factoren, drukken op je huishoudboekje. Hoewel het kwetsbaar voelt, kan het lonen om een gesprek aan te gaan met je werkgever of HR-manager. Als je op kort termijn extra financiële ruimte nodig hebt, kun je vragen om een salaris- of vakantiegeldvoorschot. Wil je zelf aan de slag met het structureren van je financiële situatie en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan kun je bij CNV FinVit terecht. FinVit levert maatwerk in voorlichting, workshops en individuele begeleiding, voor jou en je werkgever. Met als doel: het financieel fit maken en houden van werknemers en het ondersteunen en ontzorgen van werkgevers.

Check je financiële situatie

Een scheiding heeft niet alleen gevolgen voor je huidige inkomstenpatroon, ook op die van later. Want volgens de Wet verevening pensioen, heb je beiden recht op de helft van het pensioen dat je tijdens je huwelijk hebt opgebouwd. Je kunt ervoor kiezen om daarvan af te wijken. Afspraken om het pensioen anders of niet te verdelen, staan in de huwelijkse voorwaarden. Heb je hierover geen afwijkende afspraken laten vastleggen, dan kun je in het scheidingsconvenant regelen hoe je het opgebouwde ouderdomspensioen wilt verdelen. Regel je niks anders, dan krijgt ieder 50/50. Breng je pensioenuitvoerder binnen 2 jaar op de hoogte van jullie scheiding en hoe je het pensioen onderling verdeelt. Doe je dit niet of wacht je langer? Dan betaalt je pensioenuitvoerder het volledige ouderdomspensioen uit aan je ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd.

Nabestaandenpensioen

Of je pensioen ontvangt als je ex-partner overlijdt, hangt af van het soort nabestaandenpensioen dat je hebt. Een nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt na de echtscheiding. Bij een nabestaandenpensioen met opbouwbasis wordt er volledig uitgekeerd aan de ex-partner bij overlijden. Wil je weten welk nabestaandenpensioen op jou van toepassing is? Je checkt het bij je werkgever of pensioenuitvoerder. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en lees ‘Overlijden als je werkeloos bent’ bij ‘Mijn situatie verandert’.

Belastingdienst checklist

Bij een scheiding komt een hoop regelwerk kijken. Ook als je samenwoont en uit elkaar gaat. Misschien heb je recht op toeslagen, of heb je daar straks recht op. Of moet je rekening houden met alimentatie op je belastingaangifte. Check goed welke consequenties jouw scheiding heeft voor de belasting. Je doet dit via de checklist van de belastingdienst. Daarin zet je alles eenvoudig op een rijtje wat belangrijk is voor de belasting en toeslagen.

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Ergonomisch werken

Tips over hoe je jouw werkplek ergonomisch inricht.

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Nederland gaat ILO C190 verdrag ratificeren

Wet-, en regelgeving moet geweld en intimidatie op werk tegengaan

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Maak het verschil en word actief lid!

Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten