Alles wat je moet weten over de Arbowet

Jij hebt recht op een veilige en gezonde werkplek, dat staat in de Arbowet. Je werkgever is daarvoor verantwoordelijk. Het moet ervoor zorgen dat jij niet uitvalt of een bedrijfsongeval krijgt. De regels uit de Arbowetgeving gelden overal waar gewerkt wordt. En voor alle contractvormen. We vertellen je meer over de Arbowet, je rechten en plichten.

Wat er in de Arbowet staat

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Dit voorkomt dat je ziek wordt van je werk of een bedrijfsongeval krijgt. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er alleen algemene regels in staan. De verdere uitwerking van de Arbowet, staat in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Wat is het Arbobesluit?

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels voor jou en je werkgever om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Denk aan regelgeving over hoe je met gevaarlijke stoffen werkt. Er staan ook aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën medewerkers.

Wat is de Arboregeling?

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om precieze voorschriften over veilig en gezond werken. Hoe er met een melding van een ongeval moet worden omgegaan, bijvoorbeeld.

Arbowet: de plichten van je werkgever

In de Arbowetgeving staat duidelijk omschreven aan welke eisen je werkgever moet voldoen, om jou en je collega’s een veilige gezonde werkplek te bieden.

De werkgever moet:

 • Je beschermen tegen risico’s op het werk
 • Gevaren voor de gezondheid aanpakken. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van een luidruchtige machine met een stiller type.
 • Je persoonlijke beschermingsmiddelen en goed gereedschap geven. Denk daarbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gehoorschade.
 • (Zo veel mogelijk) voorkomen en beperken van monotone en tempogebonden arbeid.
 • Je informeren over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Daarin staan de risico’s die je loopt op je werk en welke maatregelen er zijn om dit te verkleinen.
 • Een individueel blootstellingsregister voor jou bijhouden, waarin geregistreerd staat aan welke gevaarlijke stoffen je bent blootgesteld tijdens je werk.
 • Jou en je collega’s periodiek voorlichten over bijvoorbeeld het gebruik van beschermingsmiddelen. Maar ook over hoe je in het bedrijf omgaat met agressie of geweld op de werkvloer.
 • Je bij ziekte laten begeleiden door een bedrijfsarts, die ook al jouw vragen beantwoord over gezond en veilig werken. Ben je het niet eens met je bedrijfsarts? Dan heb je altijd recht op een second opinion.
 • Je laten praten met een preventiemedewerker. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker in dienst hebben.
 • Arbeidsongevallen of beroepsziekten goed melden en registreren.

Je plichten als werkgever volgens de Arbowet

In de Arbowet staan niet alleen regels beschreven voor je werkgever. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.

Jij moet zelf:

 • Zorgen voor je eigen veiligheid en die van je collega’s.
 • Hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken.
 • Alle veiligheidsinstructies opvolgen. Bijvoorbeeld als je met gevaarlijke stoffen werkt.
 • Je werkgever op de hoogte brengen over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
 • Je werkgever en ander deskundig personeel, zoals preventiemedewerkers, helpen bij al hun verplichtingen.
 • Je werk onderbreken bij acuut en ernstig gevaar.

Wat de arbocatalogus is

In de arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers samen wat ze doen om zich aan de regels in de Arbowet te houden. In de Arbowet staat bijvoorbeeld hoe hard geluid op een werkplek mag zijn, in de arbocatalogus spreken werkgevers en werknemers welke maatregelen ze nemen om daar voor te zorgen. Dat gebeurt per branche of bedrijf. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht en check je of jouw sector een catalogus heeft.

De Arboregels op jouw werk

Neem contact met ons op als het bij jou niet goed gaat. Of als je baas zich niet aan de Arboregels houdt.

Neem contact met ons op

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Ergonomisch werken

Tips over hoe je jouw werkplek ergonomisch inricht.

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Nederland gaat ILO C190 verdrag ratificeren

Wet-, en regelgeving moet geweld en intimidatie op werk tegengaan

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict