Nederland gaat verdrag ILO C190 ratificeren

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij oproept het ILO C190 verdrag te ratificeren. Dit verdrag is tegen geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Met het ratificeren van dit verdrag, worden werknemers in Nederland beter beschermd tegen geweld en (seksuele) intimidatie in én om het werk. Nederland volgt daarmee 50 andere landen op, die ILO C190 in een eerder stadium ratificeerde.

Aanscherping aanpak geweld en intimidatie werkvloer

Op 25 juni 2021 is het ILO C190 verdrag officieel in werking getreden. Dit verdrag zou voor Nederland een grote verbetering betekenen in de aanpak tegen seksuele intimidatie. Zo verplicht het verdrag lidstaten zorg te dragen voor effectieve procedures voor geweld en intimidatie op en rond het werk. Dit gaat verder dan het huidige Nederlandse beleid, waarbij er sprake is van zelfregulering.

Met de ratificatie van het verdrag, wordt het tegengaan van geweld en (seksuele) intimidatie op het werk, omgezet in effectieve regelgeving en beleid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat slachtoffers van wangedrag op het werk, kunnen rekenen op onafhankelijke en deskundige klachtenafhandeling. Maar ook dat werkgevers worden verplicht om (preventief) beleid te ontwikkelen, voor een veilige werkomgeving. En dat de arbeidsinspectie hierop handhaaft. Het CNV en CNV Internationaal voert al langere tijd druk op de totstandkoming van wet-, en regelgeving om een veilige werkomgeving te waarborgen, in binnen- en buitenland.

CNV en CNV Internationaal vragen al langere tijd om ratificatie van dit verdrag. Goed dat het ministerie nu ook inziet dat er meer moet gebeuren om intimidatie en geweld op en rond de werkvloer tegen te gaan, zodat iedereen zich veilig voelt op het werk.
Jan Pieter Daems - CNV bestuurder

Over ILO

De Internationale Labour Organization (ILO) is een onderdeel van de Verenigde Naties en bevordert sociale rechtvaardigheid. De besluitvorming van ILO is tripartiet: regeringen, werkgevers en werknemers zijn in de organisatie vertegenwoordigd. Binnen ILO-verband zijn meer dan 180 arbeidsverdragen tot stand gekomen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, slavernij, het stakingsrecht en de vrijheid van vereniging en vergadering. Als een verdrag door een land wordt geratificeerd, is het verplicht om wet- en regelgeving te ontwikkelen ter aanpak en preventie van specifieke onderwerpen.

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Ergonomisch werken

Tips over hoe je jouw werkplek ergonomisch inricht.

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict