Risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet heb je recht op een veilige en gezonde werkplek. Om ervoor te zorgen dat je werkplek zo veilig mogelijk is, moeten werkgevers een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken en bijhouden.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Volgens de Arbowet moet je werkgever ervoor zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Om dit te doen, moeten werkgevers een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Een RI&E is een overzicht van de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in het bedrijf. Een RI&E biedt werkgevers handvatten om verbeteringen op gebeid van veiligheid door te voeren. Wanneer er zaken veranderen in de werksituatie, moet de RI&E hierop worden aangepast.

In een RI&E staan:

  • De aanwezige gevaren;
  • De genomen risico-beperkende maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers;
  • De aanwezige gevaren voor werknemers die behoren tot ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangere werknemers, jongeren/ouderen);
  • Een beoordeling en prioritering van de risico's;
  • Een plan van aanpak, waarin staat de werkgever doet om de situatie in de gaten te houden of verder te verbeteren;
  • En overzicht van welke ondersteuning er is voor werknemers. Bijvoorbeeld een preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.

Waar gaat een RI&E over?

Iedere werkgever moet een RI&E maken, of er nu veel of weinig risico is voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Is er kans dat werknemers fysiek overbelast raken? Dat moet erin. Word er gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dat moet erin. Voor kantoorbanen moet werkgever de mogelijke gevolgen van o.a. beeldschermwerk meenemen in de RI&E.

Een RI&E gaat naast de werkzaamheden ook over de werkomstandigheden, is er veel lawaai op de werkvloer, en wat zijn de risico’s hiervan? Is er kans op geweld of seksuele intimidatie bij het uitvoeren van de werkzaamheden? Komen werknemers in contact met gevaarlijke stoffen? Voor al deze zaken is het zo dat er bij de vaststelling van een risico ook een plan van aanpak hoort, waarbij werkgever aangeeft hoe het risico zo klein mogelijk word gehouden, of kan worden vermeden.

Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

Als het onvermijdelijk is dat er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen word gewerkt, moet er naast een standaard RI&E ook een Aanvullende Risico-inventarisatie en evaluatie (ARIE) worden gemaakt. Hierin staan de stoffen beschreven en is aandacht voor wat de risico’s zijn bij ongevallen, zowel intern (als de gevaarlijke stoffen zelf een ongeval veroorzaken) of extern. Hiervoor worden allerlei scenario’s met mogelijke ongevallen omschreven, met daarbij de mogelijke risico’s en wat er gedaan kan worden om het scenario te voorkomen.

Individueel blootstellingsregister

Wanneer je als werkgever in aanraking komt met een gevaarlijke stof moet je werkgever dit bijhouden in een individueel blootstellingsregister. Hierin staat aan welke stof je bent blootgesteld, hoe lang, en op welke manier. Dit is belangrijk, zodat bij eventuele gezondheidsproblemen in de toekomst er ontdekt kan worden waar het probleem is begonnen.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict