Wat is goed werkgeverschap?

Zorgen voor je werknemers. Dat is goed werkgeverschap. Maar wat betekent dat precies? Wat hoort daarbij? En wat betekent dat voor jou en je rechten?

Je werkgever geeft jou en je collega’s werk. Werk aan mensen geven is één ding, maar een goede werkgever zijn is een tweede. Een goede werkgever zorgt goed voor zijn personeel. Hij denkt aan meer dan winst en het bedrijf. Dat noem je goed werkgeverschap.

Bij goed werkgeverschap bestaat uit verschillende onderdelen. Over sommige dingen zijn duidelijke afspraken gemaakt in de wet. Zoals de arbeidsvoorwaarden. Maar goed werkgeverschap gaat ook over dingen waar de wet niets over zegt. Een teamlunch of een kerstborrel voor jou en je collega's, bijvoorbeeld.

Goed werkgeverschap: de basisregels 

Goed werkgeverschap kent in de wet een paar beginselen. Deze beginselen zijn eigenlijk een soort basisregels waar iedere werkgever aan moet voldoen. De regels bepalen dat een goede werkgever:   

 • geen misbruik maakt van zijn macht en zijn rol als baas;
 • zijn werkzaamheden als werkgever met aandacht en zorg doet;
 • niet alleen denkt aan wat belangrijk en goed is voor het bedrijf, maar rekening houdt met zijn werknemers;  
 • jou en je collega’s verzekert voor de gevolgen van een ongeluk op het werk;
 • iedereen gelijk behandelt en niemand discrimineert of voortrekt;
 • belangrijke beslissingen bespreekt en uitlegt waarom hij deze beslissingen maakt;
 • voor vertrouwen zorgt en voldoet aan de verwachtingen die jij van hem als baas hebt.

Wat betekent dat voor mij? 

De basisregels van goed werkgeverschap kun je op verschillende manier terug zien bij je werkgever. Zo mag je bijvoorbeeld van je baas verwachten dat hij:

 • jouw loon op tijd betaalt;
 • voor een veilige werkplek zorgt;
 • je niet anders behandelt vanwege je uiterlijk, geloof of geslacht;
 • je niet zonder geldige reden ontslaat;
 • geen grote veranderingen in je cao doorvoert zonder uitleg en overleg;  
 • je vakantiedagen geeft en op laat nemen;
 • je thuis laat uitrusten als je ziek bent.
Voorbeeld: een veilige werkplek

Je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat verplicht de Arbowet. Een veilige werkomgeving, de juiste spullen of kleding en al het andere wat nodig is om jouw werk gezond en veilig te doen. Wat je baas precies regelt, hangt van je werk en werkplek af. Veilige machines, beschermende kleding of een goede bureaustoel bijvoorbeeld. Hoe meer risico je loopt met jouw werk, hoe meer maatregelen je baas moet nemen. 
Er zijn ook zaken die altijd onderdeel zijn van een veilige en gezonde werkplek. Zo mag je van je baas verwachten dat hij genoeg pauzes geeft, een bedrijfshulpverlener aanwijst en iets doet tegen pesten of ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat en meer valt onder goed werkgeverschap. 

Goed werkgeverschap: meer dan de wet 

Goed werkgeverschap is ook iets wat je baas zelf verder in kan invullen. Met extra’s die bijdragen aan de zorg voor jou en je collega’s, maar niet door de wet verplicht zijn. Misschien doet jouw baas iets om je werkplezier of je gezondheid te vergroten. Of zorgt hij voor ondersteuning bij je ontwikkeling. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld:

 • opleidingsbudgetten regelen;
 • extra vakantiedagen geven;
 • aan duurzame inzetbaarheid werken;
 • een pensioenregeling aanbieden;
 • fruit op kantoor leggen;
 • feestjes of bedrijfsuitjes organiseren;
 • een kerstpakket geven.

Heb je een cao? Daar kunnen afspraken in staan waar je baas zich wel verplicht aan moet houden. Over een pensioenregeling bijvoorbeeld. Of extra vakantiedagen.     

Voorbeeld: je mag je goedgekeurde vakantie intrekken 

Je wilt een goedgekeurde vakantie intrekken, omdat je bijvoorbeeld je been breekt en niet meer op reis kan. Je baas is niet verplicht om deze vakantiedagen weer terug te nemen. Vakantiedagen zijn er namelijk om uit te rusten van je werk en dat kan ook thuis. Dat betekent alleen niet dat je dan ook van je vrije dagen geniet. Mag jij daarom je vastgestelde vakantie weer intrekken? Dat valt onder goed werkgeverschap.

Mijn baas gedraagt zich niet als een goede werkgever. Wat nu? 

Goed werkgeverschap ligt niet helemaal vast in wetten en regels. Dat maakt het soms lastig om jouw rechten te bepalen. Jij hoort je zelf ook als goede werknemer te gedragen. Het verschilt per situatie, bedrijf en werkgever of iets goed werkgeverschap laat zien. De rechter kan uiteindelijk beoordelen er wel of niet aan goed werkgeverschap is voldaan. 

Vind jij dat je baas zich niet als een goede werkgever gedraagt? Probeer dan eerst met je baas te praten. Een goede werkgever hoort namelijk naar zijn werknemers te luisteren. Misschien vinden jullie samen een oplossing. Je kunt ook eerst met een vertrouwenspersoon praten. Kom je er echt niet uit? Raadpleeg de vakbond of vraag een jurist om hulp. Zij weten meer over jouw rechten.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Ergonomisch werken

Tips over hoe je jouw werkplek ergonomisch inricht.

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Nederland gaat ILO C190 verdrag ratificeren

Wet-, en regelgeving moet geweld en intimidatie op werk tegengaan

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte