Alles over pesten op het werk

Een grapje dat eigenlijk niet leuk meer is, wat nog elke dag wordt gemaakt. Een collega die tijdens de lunch wordt genegeerd. Pesten op het werk komt voor in verschillende vormen, maar is altijd heel vervelend voor het slachtoffer. Hoe maak je het bespreekbaar? En bij wie? Wij geven je graag handvatten.

Pesten op de werkvloer: zo herken je het

Pesten is vernederend, vijandig of intimiderend gedrag naar steeds dezelfde persoon of groep. Als iets een keer gebeurt, is het niet meteen pesten. Het gebeurt vaak langere tijd. Als slachtoffer is het lastig je te verdedigen. En je pesters hebben vaak meer macht. Slachtoffers van pesten vinden het soms ook moeilijk om te praten. Uit angst of schaamte. Dat zorgt voor klachten of zelfs ziekteverzuim. Word je gepest? Deel het en onderneem actie.

Als je wordt gepest op je werk

1. Houd het bij

Voel je jezelf gepest op het werk? Bouw dan een dossier op. Een logboek, waarin je alle incidenten omschrijft. Vermeld daarin de datum, de aanleiding, wat er gebeurde, wie erbij aanwezig waren, of je het incident hebt gemeld bij je leidinggevende en wat zijn reactie op de melding was. Dit dossier kan je later in het proces helpen. Ervoor zorgen dat je sterker in je schoenen staat.

2. Vertel je verhaal

Het kan erg opluchten als je je verhaal vertelt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je pester te confronteren. Vertel wat het gedrag met je doet. En kom niet aanvallend over. Wellicht begrijpt je collega niet dat het voor jou geen grapjes zijn. Bij dit gesprek kun je het dossier gebruiken om specifieke situaties te schetsen die je als kwetsend hebt ervaren.

3. Vraag hulp van een vertrouwenspersoon

Vind je het spannend om je pester te confronteren? Of kom je met hem niet verder? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij luisteren naar je verhaal en helpen je het op te lossen.

4. Maak melding bij je leidinggevende

Stopt het pesten niet met behulp van de vertrouwenspersoon of na een gesprek met de pester? Meld het dan bij je werkgever. Hij is volgens de Arbowet verplicht om pesten op de werkvloer te voorkomen. Er moet een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) én een plan van aanpak zijn, om pesten te stoppen. Vraag welke maatregelen hij neemt om jouw situatie op te lossen. Houdt ook bij wat je leidinggevende daarop antwoord. Na je melding kan hij een gesprek aangaan met de pester. Plan een evaluatiegesprek met je baas in. Is de leidinggevende in kwestie de pester? Meld het dan bij een hogere leidinggevende.

5. Geef je klacht door

Doet je werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of er een klachtenreglement is. Daarin staat hoe je een klacht doorgeeft en aan wie. Is er een klachtenreglement? Stuur dan je klacht naar jouw werkgever. Vraag in een brief of hij de klacht kan behandelen via mediation. Een mediator gaat samen met jou en de andere partij het gesprek aan om het probleem samen op te lossen.

6. Maak een melding

Wordt je klacht niet opgelost of heeft het bedrijf waarvoor je werkt geen klachtenreglement. Doe dan melding bij de Inspectie SZW. De inspectie onderzoekt of het bedrijf genoeg heeft gedaan om het pesten te stoppen. Is dat niet het geval? Dan krijgt je werkgever een waarschuwing of een boete.

Schakel onze hulp in

Natuurlijk kun je je melding ook altijd aan ons doorgeven. Samen kijken we naar mogelijke vervolgstappen om het pesten een halt toe te roepen.

Neem contact met ons op

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Arbowetgeving

We vertellen je meer over de Arbowet, je rechten en plichten.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt? We geven een...

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Hoe verzekeringsmaatschappij Achmea inzet op duurzame inzetbaarheid

Tien jaar geleden stond het ontwikkelen van beleid om de duurzame...

Liefde op de werkvloer

Liefde op je werk? Kan leuk en spannend zijn, maar ook lastig.

Nederland gaat ILO C190 verdrag ratificeren

Wet-, en regelgeving moet geweld en intimidatie op werk tegengaan

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rouw op het werk

We blijven er liever bij weg, maar vroeg of laat krijgen we er...

Scheiden en werk

Een echtscheiding maakt grote impact. Niet alleen in je...

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Werk en privacy

Niet alle bedrijven gaan zorgvuldig om met de gegevens van hun...

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict