Ontslag na pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer is een serieus en onderschat probleem. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat ontslag de enige optie is. Vaak gaat het om een gepeste werknemer die zelf ontslag neemt of ontslag met wederzijds goedvinden. Maar wat zegt de wet over pestgedag op het werk? En mag je als slachtoffer van pesten ontslagen worden? Wij leggen het je uit.

Wat zegt de wet over pesten op de werkvloer?

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn daarom verplicht om regels op te stellen die pestgedrag op de werkvloer voorkomen of beperken. Een werkgever moet alle risico’s van het bedrijf, zoals de gevolgen van pesten op de werkvloer, in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daaronder vallen ook de gevolgen van pesten. Daarnaast zegt het Burgerlijk Wetboek dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werksfeer voor iedereen. Pesten hoort hier niet in thuis.

De Wet Gelijke Behandeling

Word je op de werkvloer gepest om je godsdienst, gender, nationaliteit, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of burgerlijke staat? Dan word je beschermd door de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet verbiedt discriminatie en ongelijke behandeling in verschillende situaties.

Klacht indienen na pesten op het werk

Het is belangrijk dat je pestgedrag altijd bespreekbaar maakt. Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen bij pesten op het werk. Bijvoorbeeld bij je werkgever of bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Valt het pestgedrag onder discriminatie? Dan kan je als werknemer een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. In sommige situaties is pesten wettelijk strafbaar. Bijvoorbeeld als je op de werkvloer wordt bedreigd, gestalkt of seksueel geïntimideerd. Ook wanneer je te maken hebt met smaad en laster. In deze gevallen kun je aangifte doen bij de politie.

Ik word gepest en neem zelf ontslag

Heb je de pesterijen bespreekbaar gemaakt bij jouw werkgever? En heeft het indienen van een klacht niet geholpen om het pesten te stoppen? Dan zit er voor veel slachtoffers vaak niks anders op dan zelf ontslag te nemen. Hoe vervelend dit ook is. Houd er rekening mee dat wanneer je zelf ontslag neemt, jouw recht op een WW-uitkering vervalt. Ook kom je niet meer in aanmerking voor een transitievergoeding. Het is daarom verstandig om je werkgever te vragen om een ontslag met wederzijds goedvinden.

Vragen of twijfels over pestgedrag op de werkvloer?

Wordt er bij jou op het werk gepest en heb je vragen over hoe je hiermee om kunt gaan? Of ben je slachtoffer van pesten en twijfel je over het indienen van een officiële klacht bij je werkgever? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Neem contact met ons op

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is vaak de beste ontslagvorm bij pesten op de werkvloer. Hierbij zijn jij en je werkgever het eens dat het beter voor je is om een andere baan te zoeken. Met deze vorm van ontslag behoud je het recht op een WW-uitkering en ga je met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Daarin worden alle (financiële) afspraken over het ontslag vastgelegd. Zo kan jij rustig op zoek naar een nieuwe werkgever waarbij je wel iedere dag met plezier naar je werk gaat.

Ik ben de pester en word ontslagen

Word jij aangewezen als de pester en kunnen collega’s daarom niet goed meer met je samenwerken? En kan de slechte band tussen jullie niet meer hersteld worden? Dan mag jouw werkgever je ontslaan voor een verstoorde arbeidsrelatie. Je werkgever dient dan een verzoek voor ontslag in bij een kantonrechter. Die controleert of je werkgever er alles aan heeft gedaan om de band tussen jou en je collega’s te verbeteren en de pesterijen te stoppen. Keurt de rechter het verzoek voor je ontslag goed? Dan kan je tegen die beslissing in beroep te gaan.

Veelgestelde vragen over pesten op het werk