Ontslag

Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet je op letten?

Als je ontslagen wordt, kun je ervoor kiezen om daar akkoord mee te gaan (ontslag met wederzijds goedvinden). In dat geval moeten je baas en jij een vaststellingsovereenkomst maken, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Daarin leg je de afspraken vast die je met je werkgever maakt. In alle emotie kan het lastig zijn je hoofd erbij te houden. Daarom hebben we een lijst gemaakt met wat er in een vaststellingsovereenkomst moet staan.

Vaststellingsovereenkomst opstellen: een checklist

Als je hebt besloten om akkoord te gaan met je ontslag, moeten je baas en jij een vaststellingsovereenkomst maken. Met deze belangrijke punten moet je rekening houden als jullie de overeenkomst opstellen. Elke andere afspraak die jullie willen maken, mag ook in de overeenkomst.

 • Reden voor ontslag
  Je werkgever geeft de reden voor je ontslag. Er staat ook bij dat de werkgever de eerste stap voor het ontslag heeft genomen en dat jou niets te verwijten valt. Staat dit er niet in, dan heb je misschien geen recht op een WW-uitkering.
 • Einddatum
  Er moet een einddatum van je contract in de overeenkomst staan. Let erop dat je baas en jij rekening houden met de opzegtermijn in je contract. Als je dat niet doet, moet je langer wachten voordat je een WW-uitkering krijgt.
 • Afspraken over nieuwe baas
  Je legt in de overeenkomst uit dat je nog geen nieuwe baan hebt. En daar ook geen zeker uitzicht op hebt. Ook maak je afspraken voor als je voor de einddatum toch een andere baan vindt.
 • Ontslagvergoeding
  De ontslagvergoeding is meestal één van de belangrijkste punten in een vaststellingsovereenkomst. Hierin spreek je af hoeveel vergoeding je krijgt van je werkgever omdat hij je ontslaat. Vaak wordt hierbij de wettelijke transitievergoeding gebruikt. Het kan ook dat je afziet van een ontslagvergoeding, maar in ruil hiervoor nog een bepaalde periode in dienst blijft. Het is ook verstandig om goede afspraken te maken over wanneer de ontslagvergoeding uiterlijk uitbetaald wordt.
 • Eindafrekening
  Bij je ontslag ontvang je nog een eindafrekening. Je krijgt dan je opgebouwde, maar niet opgemaakte vakantiedagen en vakantiegeld. Als er sprake is van een 13e maand, bonussen, aandelen of opties, moeten ook hierover afspraken worden gemaakt.
 • Vrijstelling van werkzaamheden
  Wat gaat er gebeuren tot aan je ontslagdatum? Is het de bedoeling dat je gewoon blijft werken? Of mag je stoppen met werken terwijl je loon wordt doorbetaald (vrijstelling van werkzaamheden met behoud van loon)? Vaak spreek je af dat je bepaalde zaken overdraagt of afrondt en dat je direct daarna mag stoppen met werken.
 • Wijze van communicatie over het ontslag
  Hoe worden je collega's en externe contacten op de hoogte gebracht van je vertrek? En wat wordt ze verteld?
 • Concurrentie-, geheimhoudings- en relatiebeding
  Maak goede afspraken over een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding of relatiebeding. Als je ontslagen wordt, dan is mogelijk om af te spreken dat een concurrentiebeding niet geldt of wordt omgezet in een relatiebeding. Er staat wel vaak een geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat je niet over je afspraken in de vaststellingsovereenkomst mag praten.
 • Terugbetalen opleidingskosten
  Heb je een opleiding of cursus gevolgd op kosten van je werkgever? Soms wil je werkgever dat je de kosten terugbetaalt. Of een deel daarvan. Je kunt ook onderhandelen dat je niets terugbetaalt.
 • Gebruik en inleveren bedrijfsmiddelen
  Spreek af tot welke datum je spullen van je werk nog mag gebruiken. En wanneer en bij wie je alles weer moet inleveren. Denk bij bedrijfsmiddelen aan: auto van de zaak, pc of laptop, mobiele telefoon, toegangspas, bedrijfskleding, gereedschap, enzovoort.
 • Beëindiging van de (collectieve) verzekeringen
  In de overeenkomst moet staan dat alle verzekeringen die je via je werk hebt, eindigen per de einddatum.
 • Getuigschrift en referenties
  Een werkgever is verplicht om na ontslag een getuigschrift af te geven. Volgens de wet hoeft dit geen positief getuigschrift te zijn. Neem daarom in de vaststellingsovereenkomst op dat er een positief getuigschrift en eventueel positieve referenties worden meegegeven.
 • Bedenktermijn
  Er geldt altijd een bedenktermijn van 14 dagen na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Je werkgever moet in de overeenkomst zetten dat je het recht hebt om je binnen 14 dagen te bedenken. Doet hij dit niet, dan is de bedenktermijn niet 14 maar 21 dagen.
 • Finale kwijting
  Dit is een hele belangrijke, maar ook gebruikelijke, slotbepaling aan het einde van de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen verlenen elkaar finale kwijting. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer met elkaar afspreken dat er geen andere afspraken of rechten meer zijn naast de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan. Kijk hier heel zorgvuldig naar. Als je er bijvoorbeeld na verloop van tijd achter komt dat je schade hebt opgelopen tijdens je werk, dan kan je daar géén aanspraak meer op maken.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Weet je niet zeker of de vaststellingsovereenkomst met je werkgever wel klopt? Leg ‘m voor aan ons. Wij checken voor je of de juiste zaken in je overeenkomst staan.

Neem contact op

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen. Wat zijn je rechten?

Deeltijd-WW

Een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in tijden van crisis. Lees meer.

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een faillissement.

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen reden voor te hebben.

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je werkgever ontslaat.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan op het werk.

Ontslag vanwege onvoldoende functioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn je rechten en plichten.

Transitievergoeding

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees wanneer dit het geval is.

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Houd je je daar niet aan, dan kan het UWV je een maatregel of boete opleggen. Een maatregel betekent dat je een bepaalde periode een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitk...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt voor uitkering.

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict