Alles wat je per arbeidsovereenkomst moet weten over je opzegtermijn

Heb je een nieuwe baan gevonden? Of zit je niet lekker op je plek? Er zijn vaste regels voor het opzeggen van je contract. De opzegtermijn hangt af van de tijdsduur van je contract en het soort arbeidsovereenkomst. Benieuwd welke regels voor jou en je werkgever gelden? We leggen het uit.

Verschillende opzegtermijnen kort uitgelegd

Er gelden voor jou en je werkgever verschillende opzegtermijnen bij het einde van een arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn voor jou als werknemer is normaal gezien 1 maand. Staat hier iets anders over in het contract? Dat kan als de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele is van jou als werknemer. Dus is de opzegtermijn voor jou 2 maanden, dan is die van je werkgever 4 maanden.

Het kan zijn dat in de cao staat dat de opzegtermijn voor werknemer en werkgever gelijk moeten zijn. Dan geldt bijvoorbeeld voor allebei een opzegtermijn van 2 maanden.

Opzegtermijn en regels voor werknemer bij een tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op de laatste dag van de afgesproken duur. Oftewel: je arbeidsovereenkomst loopt dan van rechtswege af. Er geldt dus geen opzegtermijn. Je kunt een tijdelijk contract alleen tussentijds opzeggen als dat duidelijk in je contract staat. In dat geval geldt er wel een opzegtermijn.

Aanzegtermijn bij een tijdelijk contract

Minstens een maand voor het aflopen van je contract moet je baas laten weten of je een nieuw contract krijgt. Dit is de aanzegtermijn. Overigens geldt dat niet voor contracten met een looptijd korter dan 6 maanden. Doet de werkgever dat niet of niet op tijd dan is hij schadeplichtig.

Is je arbeidsovereenkomst afgelopen, werk je gewoon door en zegt je werkgever niets? Dan heb je een stilzwijgende verlenging. Met dezelfde voorwaarden als je vorige contract voor bepaalde tijd, met een maximum van 1 jaar.

Opzegtermijn werkgever bij vast contract

Je werkgever kan een vast contract op 2 manieren opzeggen:

  • Via de kantonrechter bij slecht functioneren
  • Via het UWV als de werkgever gaat reorganiseren

Krijgt de werkgever toestemming? Dan moet hij zich houden aan de volgende opzegtermijnen, tenzij het anders in de cao staat:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn

Goed om te weten: het gaat hier om de totale lengte van het dienstverband. Dus ook de contracten voor bepaalde tijd met de tussenpozen van minder dan 6 maanden tellen mee. De tussenpozen meegerekend.

Als werknemer heb je standaard een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij dit anders in je cao of contract staat.

Opzegtermijn werkgever en werknemer bij een min-maxcontract

Bij min-maxcontracten gelden dezelfde opzegtermijnen als bij andere overeenkomsten. Normaal gezien voor de werknemer dus 1 maand. Voor de werkgever hangt het af van de lengte van het dienstverband.

Opzegtermijn werknemer andere oproepcontracten en uitzendovereenkomsten

Voor andere oproepcontracten en uitzendovereenkomsten gelden andere opzegtermijnen. De opzegtermijn voor de werknemer van een een oproepcontract is namelijk hetzelfde als de oproeptermijn. 4 dagen dus. Of korter als dat in de cao staat.

Let op: voor je werkgever geldt vaak een wettelijke opzegtermijn en die is meestal 1 maand. Tenzij je dienstverband langer dan 5 jaar is.

Voor uitzendcontracten gelden afwijkende opzegtermijnen. Dit staat in de cao vermeld en hangt af van de fase waar het contract in zit.

Geen opzegtermijn bij proeftijd en ontslag op staande voet

De proeftijd kent geen opzegtermijn. Krijg je ontslag op staande voet? Dan geldt er ook geen opzegtermijn.

Als je werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt

Twijfel je of je werkgever goed rekening heeft gehouden met de opzegtermijn bij ontslag? Of twijfel je wat je eigen opzegtermijn is? Neem contact met ons op. Dan zoeken we het samen uit.

Neem contact op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict