Oproepcontracten: waar moet je op letten?

Werk je alleen als je werkgever je oproept? En heb je geen vast maandloon? Dan ben je een oproepkracht. Er zijn drie soorten oproepcontracten: een nulurencontract, een min-maxcontract en een oproepcontract met voorovereenkomst. Per contract vertellen we de belangrijkste kenmerken. Zo weet je wat je rechten zijn als je ziek bent of als je werkgever plots een dienst afzegt.

Wat je moet weten over een nulurencontract

Met een nulurencontract heb je een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat je met je werkgever afspraken maakt over het aantal uren dat je werkt. Je werkt alleen als je werkgever je oproept. Dit geeft vrijheden, maar het kan ook zorgen voor onduidelijkheden over je rechten. Wij kunnen helpen om je werkgever hierop te wijzen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Elke keer als je werkgever je oproept, heb je recht op minimaal 3 uur loon. Ook al werk je maar 1 uur.
 • Ben je ingeroosterd maar ben je ziek, dan krijg je minimaal 70% van je loon. Uitzondering hierop zijn de wachtdagen. Ben je niet ingeroosterd? Dan heb je geen recht op doorbetaling.
 • Is je contract korter dan 6 maanden? Dan mag er geen proeftijd in staan.
 • Is in je contract opgenomen dat je het tussentijds kunt opzeggen? Dan geldt van beide kanten een opzegtermijn van 4 dagen. Het kan zijn dat er in de cao een kortere termijn is afgesproken.
 • Er mag geen concurrentiebeding staan in een tijdelijk nulurencontract. Dit mag alleen als je werkgever kan aantonen dat er een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is. Meer lezen over concurrentiebeding.

Wat je moet weten over een min-maxcontract

Staat in je contract hoeveel uren je minimaal én maximaal werkt? Dan heb je een min-maxcontract. Net als bij een nulurencontract ben je flexibel, maar is het misschien niet helemaal helder wat je rechten precies zijn. De belangrijkste kenmerken:

 • Het minimaal aantal uren noemen we de garantie-uren. Ook als je werkgever je niet of minder uren oproept, krijg je de garantie-uren uitbetaald. Je werkgever mag je niet vragen om de niet-gewerkte uren later in te halen.
 • Je bent verplicht om te werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren
 • Werk je minder dan 15 uur per week? Dan moet je werkgever per oproep minimaal 3 uur uitbetalen. Ook als je maar 1 uur werkt.
 • Ben je ziek? Dan heb je recht op betaling van de dagen dat je bent ingeroosterd. Je krijgt vervolgens minstens 70% loon van je garantie-uren. Als dit bedrag lager is dan het minimumloon, dan heb je recht op het minimumloon.

Wel of niet verplicht om te werken

Voor zowel het nulurencontract als het min-maxcontract geldt: je werkgever moet je minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Krijg je 3 dagen van tevoren een oproep? Dan ben je niet verplicht te komen werken. Het mag natuurlijk wel. De oproep moet overigens altijd schriftelijk zijn. Bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp.

Als je werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden veranderen, dan heb je recht op loon over de uren dat je was opgeroepen. In de cao kan staan dat de oproeptermijn van 4 dagen is verkort tot minimaal 1 dag.

De loondoorbetalingsverplichting

Werk je langer dan 6 maanden voor je werkgever, ben je opgeroepen, maar kun je uiteindelijk niet werken door een reden die onder het risico voor je werkgever valt - zoals bijvoorbeeld onvoldoende werk? Dan heb je gewoon recht op uitbetaling. Dit heet loondoorbetalingsverplichting.

Wat je recht is als je structureel meer werkt dan je contracturen

Werk je structureel meer dan je maximumuren? Of werk je al een halfjaar fulltime terwijl je een nulurenconract hebt? Dan kun je je contract laten aanpassen, op basis van het rechtsvermoeden arbeidsduur. Het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de afgelopen 3 maanden bepalen de nieuwe maximumuren.

<h2> Wat je moet weten over een oproepcontract met voorovereenkomst

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst ben je niet verplicht te werken als je werkgever je oproept. De werkgever is ook niet verplicht om jou op te roepen. Zodra je een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. Bij 3 opeenvolgende contracten heb je recht op een vast dienstverband, als er niet meer dan 6 maanden tussen de contracten zit. Daarom komt deze vorm nauwelijks meer voor.

Aanbod vast aantal uren na oproepcontract van 1 jaar

Je werkgever mag je hooguit een jaar laten werken als oproepkracht. Blijf je na dat jaar in dienst, dan krijg je recht op een vast aantal uren per week. Berekent over het gemiddelde aantal uren dat je in de afgelopen 12 maanden werkte. Uiterlijk een maand na het eerste jaar moet je werkgever dit aanbod doen. Wil je geen vast aantal uren? Je hoeft niet op het aanbod in te gaan.

Twijfel je welk contract je hebt of wat te doen bij een ziekmelding?

Neem contact met ons op. Dan zoeken we het samen uit.

Neem contact op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict