CNV: maak flexibel arbeidscontract 30% duurder dan vast contract

Flexibele arbeidscontracten moeten 30% duurder worden dan vaste contracten. Hiervoor pleit het CNV.

‘Op alle flexibele contracten moet er een toeslag van 30% komen: extra belasting die de werkgever moet betalen. Het doel is dat het aantal flexcontracten over vijf jaar met 90% is afgenomen. Dit is een belangrijke inzet van het CNV voor de komende verkiezingen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘We willen voorkomen dat, als de economie aantrekt, werkgevers weer grijpen naar het flexibele arbeidscontract. En we straks opnieuw een recordaantal flexwerkers hebben in Nederland.’

WAB

Voor het CNV heeft een duurder flexibel contract zijn werking al bewezen. Fortuin: ‘We zien al de eerste resultaten van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans, ingegaan op 1 januari 2020) waarbij een flexibel contract iets duurder is dan een vast contract. Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal vaste contracten weer. Zelfs in crisistijd. De wet bewijst zijn werking. Er moet alleen nog een flinke schep bovenop. Het gaat niet snel genoeg.’

Creatiever en innovatiever

Het CNV stelt dat het vaste contract het belangrijkste middel is om uit de crisis te komen. ‘Werknemers met een vast dienstverband zijn productiever, innovatiever en creatiever. Eigenschappen die in een crisis bij uitstek van pas komen. We moeten hier met elkaar uitkomen. Nederland dreigt anders teveel achterop te raken. We liggen al onder vuur wegens het trage vaccinatiebeleid. We moeten onze sterk concurrentiepositie hervatten. Dat kan alleen als we investeren in werkenden,’ stelt Fortuin.

Uitkleden vast contract

‘De trend bij werkgevers, om het vaste contract verder uit te kleden, de ontslagbescherming uithollen en lonen mee te laten bewegen met de markt, is zeer kwalijk. Schadelijk voor miljoenen werkenden. Een flexibel contract werkt zeer ontwrichtend. We hebben juist zekerheid nodig.’  

‘Innovatieve’ verdienmodellen

Een flextoeslag draait bovendien innovatieve verdienmodellen de nek om, zoals Temper, Picnic en Uber. In deze bedrijven zijn mensen vogelvrij en loopt men onbeschermd rond. Het zijn bedrijven die de mazen van de wet opzoeken maar in feite illegale arbeid faciliteren. ‘Het CNV voert momenteel een rechtszaak tegen Temper. Juist om te voorkomen dat dit soort praktijken zich als een olievlek verspreiden. Ook om die reden moet flexwerk stevig duurder worden.’