Het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en relatiebeding

In je arbeidsovereenkomst staan soms bijzondere afspraken zoals een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Het zijn voornamelijk afspraken die je werkgever beschermen. En waar jij je aan moet houden. We leggen uit wat ze precies betekenen.


Wat een geheimhoudingsbeding precies is

Je mag niet zomaar informatie van je werkgever doorgeven aan iemand buiten het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de financiën, klanten of het personeel. Om dit te voorkomen kan je werkgever een geheimhoudingsbeding in je arbeidscontract zetten. Of je een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Die afspraak geldt vaak niet alleen voor de tijd dat je bij je huidige werkgever werkt. Ook voor erna.

Boete of ontslag bij overtreden van het geheimhoudingsbeding

Houd je je niet aan het geheimhoudingsbeding? Dan kan het zijn dat je een boete moet betalen. Of het leidt tot ontslag. Dat gaat dan wel altijd via de kantonrechter. Ook als je geen geheimhoudingsbeding in je arbeidsovereenkomst hebt, mag je niet zomaar van alles bekendmaken. Sommige gevoelige zaken van je beste vrienden vertel je ook niet zomaar door.

Aantonen van geleden schade

De werkgever moet aantonen dat hij schade heeft geleden. En hoe groot de schade is. Soms is het misschien onduidelijk wat je wel en niet kunt delen. Denk je dat het nadelig voor je werkgever is als bepaalde informatie naar buiten komt? Deel het dan niet.

Wat een concurrentiebeding precies is

Heb je een vast contract met daarin een concurrentiebeding? Dat betekent dat je tijdens of voor een bepaalde periode na het contract niet mag werken bij een concurrent. Of hetzelfde werk mag doen als zelfstandig ondernemer. In het concurrentiebeding moet duidelijk staan om welk soort werk het gaat.

Het concurrentiebeding geldt vaak voor 1 of 2 jaar

Vaak is het concurrentiebeding gebonden aan een bepaalde periode. Meestal 1 of 2 jaar. Een langere periode vindt de rechter vaak niet terecht, mocht het zover komen. Het beding kan alleen gelden voor een bepaalde regio. Als een concurrentiebeding in de cao is opgenomen, is dit overigens niet automatisch van toepassing op de werknemer.

Het concurrentiebeding in een tijdelijk contract

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk contract staan. Op deze regel geldt één uitzondering. Als je werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan. Die motivering moet in de overeenkomst zijn opgenomen. Zonder motivering is het niet geldig.

Wat een relatiebeding precies is

Het kan zijn dat er een relatiebeding in je contract staat. Dat betekent dat je niet mag gaan werken voor klanten van je werkgever. Ook niet als je niet meer voor je werkgever werkt. Een relatiebeding mag in principe niet in een tijdelijk contract staan. Dat mag alleen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang in je contract staat. Net als bij het concurrentiebeding.

Het verschil tussen een concurrentiebeding en relatiebeding

Een relatiebeding gaat minder ver dan een concurrentiebeding. Je mag bij een relatiebeding nog wel gaan werken voor een concurrent. Je mag alleen geen relaties meenemen of benaderen. Hier hangt een bepaalde tijd aan vast. Vaak 1 of 2 jaar.

Gevolgen overtreden relatiebeding

Ga je toch voor een klant van je vorige baas werken en staat er een relatiebeding in je contract? Dan kan je voormalig werkgever een boete geven. Dat moet dan wel in je contract zijn afgesproken. Ook de hoogte van de boete.

Als je een conflict hebt met je (vorige) werkgever

Zegt je vorige of huidige werkgever dat je een van de bedingen niet goed nakomt? Maar ben je het daar niet mee eens? Wij kunnen je helpen.

Neem contact op, dan zoeken we het samen uit.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict