Flexwerken

Flexwerken kent vele vormen maar kenmerkt zich door het ontbreken van een vast arbeidscontract. Van uitzendkracht tot oproepkracht en van payroller tot gedetacheerde. Het zijn allemaal flexwerkers, maar wat is nu het verschil? En waar verschilt een flexwerker van een werknemer in vaste dienst? Op deze pagina leggen we het uit.

Flexwerken: wat is het?

Bij flexwerk werkt een werknemer op tijdelijke basis of op basis van een kortlopend contract. Flexwerkers zijn dus mensen die geen vast dienstverband hebben. Vaak worden flexwerkers ingezet om pieken in de werkbelasting op te vangen, of om specifieke projecten of taken uit te voeren.

De verschillende soorten flexwerkers

Er zijn verschillende manieren van flexwerken. Sommige vormen lijken op elkaar, maar zijn toch net iets anders. Daarom zetten we de belangrijkste kenmerken van elke flexvorm voor je op een rijtje:

Uitzendkracht
Een uitzendkracht is een werknemer die door een uitzendbureau tijdelijk wordt uitgeleend aan een ander bedrijf. Als uitzendkracht ontvang je salaris zolang je werkzaam bent.

Detachering
Detachering is het uitlenen van een werknemer aan een ander bedrijf voor een afgesproken periode en aantal werkuren. De werknemer blijft in dienst bij zijn eigen werkgever of detacheringsbureau.

Payrolling
Bij payrolling besteedt een werkgever de loonadministratie en het personeelsbeleid uit aan een payrollbedrijf. De werknemer werkt voor de werkgever, maar is op papier in dienst van het payrollbedrijf.

Contracting
Bij contracting worden werkzaamheden overgedragen aan een ander bedrijf (de contractor). Niet de opdrachtgever, maar de contractor heeft de leiding en houdt toezicht op de werknemers.

Seizoenarbeider
Een seizoenarbeider is iemand die werk doet dat maar in één seizoen gedaan kan worden. Voorbeelden zijn werkzaamheden in de landbouw, vuurwerkverkoop en horeca.

Arbeidsmigrant
Een arbeidsmigrant verhuist tijdelijk of permanent naar een ander land met het doel om daar te gaan werken. Bijvoorbeeld omdat het gastland meer werkgelegenheid of hogere lonen biedt.

Oproepkracht
Een oproepkracht is een werknemer die door de werkgever wordt opgeroepen wanneer er werk is. Een oproepkracht met nulurencontract krijgt betaald voor elk uur dat gewerkt is. Wanneer een vast minimaal en maximaal aantal uren wordt afgesproken is er sprake van een min-maxcontract.

Zzp'er
Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is iemand die geld verdient door het aanbieden van diensten. Een zzp’er werkt voor een of meer opdrachtgevers en heeft dus geen vast inkomen.

Flexwerkers en vaste werknemers: het verschil

Flexwerkers en vaste werknemers hebben verschillende contracten. Een vaste werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd, terwijl een flexwerker dit niet heeft. Het grootste verschil zit hem in de regels die gelden. Vaste werknemers hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexwerkers.

Feiten en cijfers over flexwerken

De manier waarop we werken wordt steeds flexibeler. Steeds meer mensen hebben een flexibel contract of werken op oproepbasis. Bovendien is het aantal uitzendkrachten de afgelopen jaren gestegen met 28% en het aantal zzp’ers met 56%. Daarom is de verwachting dat het totale aantal flexwerkers verder zal groeien en er nieuwe manieren van flexibel werken ontstaan.

Ben je flexwerker en wil je juridisch advies?

Als flexwerker is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechtspositie. Wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn? Of twijfel je of je werkgever zich aan de regels houdt? We geven je graag advies.

Neem contact met ons op

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 zijn er regels over het arbeidscontract en ontslag aangepast. Dit komt door de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet maakt het aantrekkelijk voor werkgevers om werknemers een vast contract aan te bieden. Tegelijkertijd hebben payrollers en oproepkrachten meer zekerheid gekregen. Het doel van de wet is om in de toekomst het verschil tussen vaste werknemers en flexwerkers te verkleinen.

De WAB in het kort

Dit zijn de belangrijkste punten uit de Wet Arbeidsmarkt in balans:

  • Voor werkgevers is het aantrekkelijker om werknemers een vast contract te bieden.
  • Een werkgever mag met een werknemer in 3 jaar tijd maximaal 3 tijdelijke contracten aangaan.
  • Payrollwerknemers krijgen minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers.
  • Oproepkrachten hebben na 12 maanden dienstverband recht op een aanbieding voor een vaste aanstelling.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte