Collectief ontslag

Worden op je werk 20 of meer werknemers in hetzelfde werkgebied tegelijkertijd of binnen 3 maanden ontslagen? Dan is er sprake van collectief ontslag en moet je werkgever zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (Wmco). We leggen je uit wat je rechten zijn bij collectief ontslag.

Collectief ontslag: hoe werkt het?

Als je werkgever collectief werknemers wil ontslaan, moet hij dit melden bij zowel het UWV als de vakbonden. Je werkgever moet aan de vakbonden uitleggen waarom de ontslagen noodzakelijk zijn. Als de vakbonden verklaren dat het schrappen van de arbeidsplaatsen inderdaad noodzakelijk is, dan is dit voldoenden. Het UWV hoeft dan geen onderzoek meer te doen naar de bedrijfseconomische redenen voor de ontslagen. Het UWV beoordeelt wel nog de ontslagvolgorde. Ook bekijkt het UWV of herplaatsing van werknemers mogelijk is.

Behandeling ontslagaanvraag

De vakbonden geven aan of het UWV de ontslagverzoeken direct kan behandelen, of dat het UWV moet wachten. In het laatste geval geldt er een maand wachttijd voordat de ontslagaanvraag kan worden behandeld. Vaak stellen de werkgever, de vakorganisatie of de ondernemingsraad samen een sociaal plan (afvloeiingsregeling) op.

Ontslagvolgorde bij collectief ontslag

Bij het bepalen van de ontslagvolgorde is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel verplicht. Dit betekent dat per vergelijkbare functie een indeling naar leeftijdsgroep wordt gemaakt. Binnen die leeftijdsgroepen worden de laatst aangenomen mensen als eerste ontslagen. De ontslagen moeten zo verdeeld worden dat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. De leeftijdsgroepen zijn als volgt:

 • 15- tot 25-jaar
 • 25- tot 35-jaar
 • 35- tot 45-jaar
 • 45- tot 55-jaar
 • 55-jaar en ouder.

Mag het UWV van het afspiegelingsbeginsel afwijken?

Het UWV mag in sommige gevallen van het afspiegelingsbeginsel afwijken. Dat mag in de volgende gevallen:

 • Jouw positie op de arbeidsmarkt is slechter dan die van collega’s die eerder in dienst zijn gekomen
 • Je bezit bijzondere kennis of vaardigheden, waardoor ontslag problemen geeft voor je werkgever.
 • Er bestaat gevaar dat je vervanger de voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever schaadt.
 • In de cao staat een andere ontslagvolgorde. In dat geval moet je werkgever zich daaraan houden.

Sociaal plan bij collectief ontslag

In een sociaal plan staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. De werkgever kan een sociaal plan opstellen zonder medewerkers en vakbonden te raadplegen. Maar zo'n sociaal plan heeft minder waarde voor de rechter. Daarom kan de werkgever het sociaal plan ook samen met de vakbonden of de ondernemingsraad opstellen. In een sociaal plan staat onder andere:

 • De ontslagvolgorde: welke werknemers worden ontslagen?
 • Wijze van begeleiding: hoe worden werknemers begeleid naar nieuw werk?
 • Lengte zoekperiode: hoe lang mag een werknemer zoeken naar nieuw werk op kosten van de werkgever?
 • De hoogte van de transitievergoeding
 • Welke regels gelden rondom de opleidingen van medewerkers

Het maken van een sociaal plan is niet verplicht. Maar de werkgever moet altijd rekening houden met wetten en regels voor fusies en reorganisaties, zoals: cao's, Wet op de cao, Burgerlijk Wetboek, Wet op de ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag.

Recht op transitievergoeding en WW-uitkering

Je hebt recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering als je ontslagen bent in een collectief ontslag.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Verder lezen

5 tips bij een arbeidsconflict met je werkgever

Een conflict met je werkgever. Dat wil je natuurlijk zo snel...

Niet eens met je ontslag? Dit zijn je rechten

Je wordt ontslagen. Misschien ben je het daar niet mee eens. Welke...

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een...

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen...

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan...

Ontslag wegens disfunctioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn...

Rekentool WW-uitkering

Als je onverwachts je baan verliest, kun je vaak in aanmerking...

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees...

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Wanneer je een WW-uitkering ontvangt, zijn er bepaalde plichten...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt...

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict