Seksuele intimidatie op werk

Seksuele intimidatie op het werk is een gevoelig onderwerp. Het gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte. Angst voor de gevolgen maakt actie ondernemen moeilijk. Maar seksuele intimidatie kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Negeer de situatie dus niet. Je gevoel is juist, ook als collega's het anders zien. Lees wat seksuele intimidatie precies is en wat je kunt doen.

Wat is seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksueel gedrag dat een werknemer als ongewenst of intimiderend ervaart. Dit kan gaan om opmerkingen, gebaren of handelingen met een seksueel karakter. Het gedrag voelt vernederend of bedreigend voor het slachtoffer. Soms heeft een collega niet door dat diens gedrag als seksuele intimidatie wordt ervaren. Maakt iemand een seksueel getint grapje? Dat is net zo ernstig als opzettelijke seksuele intimidatie.

Voorbeelden van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt voor in verschillende vormen: verbaal, non-verbaal en fysiek. Je herkent de drie vormen als volgt:

Verbale intimidatie

Denk aan seksueel getinte grappen of opmerkingen.

Non-verbale intimidatie

Bijvoorbeeld het tonen van seksueel getinte afbeeldingen, ongepast staren of seksueel gerichte gebaren.

Fysieke intimidatie

Alle vormen van ongewenst lichamelijk contact, zoals beetpakken of zoenen.

Meer informatie over het herkennen van intimidatie vind je in de wegwijzer seksuele intimidatie op het werk.

Verschil seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een ruim begrip waar verschillende soorten gedrag onder vallen. Bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen of seksueel getinte berichten. Benadert een collega je op een seksueel getinte manier waardoor jij je onprettig voelt? Dan spreken we van grensoverschrijdend gedrag. Seksuele intimidatie is een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je spreekt van intimidatie als iemand anders je angstig maakt en met negatieve gevolgen dreigt. Iemand maakt in dat geval opmerkingen, gebaren of handelingen met een seksueel karakter die je als ongewenst en intimiderend ervaart.

Stappenplan: wat kun jij doen?

Voel jij je seksueel geïntimideerd? Actie ondernemen kan lastig zijn, zeker als de dader meer macht heeft. Toch is het belangrijk om anderen niet over jouw grenzen te laten gaan. Hier is een stappenplan om je te helpen:

 1. Herken je grens.
  Voel je je onprettig of wordt je grens overschreden? Dat merk je vaak fysiek.
 2. Trek een grens.
  Spreek de persoon in kwestie aan op het gedrag.
 3. Herhaal de boodschap.
  Komt je boodschap niet aan? Geef aan wat de gevolgen zijn als het gedrag doorgaat.
 4. Leg gebeurtenissen vast.
  Bewaar bewijs zoals appjes en e-mails.
 5. Neem iemand in vertrouwen.
  Je staat er niet alleen voor.
 6. Schakel hulp in van een externe partij.
  Bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland, Centrum Seksueel Geweld of CNV Vakmensen.
 7. Dien een klacht in.
  Check de klachtenregeling van je organisatie of je cao. Geen interne klachtenorganisatie? Dien je klacht dan in bij de klachtencommissie op brancheniveau of contacteer CNV Vakmensen.

Gevolgen van seksuele intimidatie

Ben je slachtoffer van seksuele intimidatie? Dit kan je eigenwaarde en welzijn schaden. Het verlaagt ook vaak je vertrouwen in anderen. Veelvoorkomende gevolgen zijn slapeloosheid, concentratieproblemen en stress. Op het werk zorgt seksuele intimidatie voor een onveilige werksfeer met wantrouwige werknemers. Dit vermindert werkplezier, betrokkenheid en motivatie bij het werk en bedrijf.

Hulp bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op werk

Vind je het moeilijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten? Twijfel je om de stap te nemen om iemand in vertrouwen te nemen? Of kun je binnen jouw bedrijf nergens terecht met je melding of klacht? Meld het bij ons. Wij bieden praktische tips en een luisterend oor.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen over seksuele intimidatie op het werk

Workshops

CNV biedt ook workshops aan hoe werkgevers om moeten gaan met agressie op de werkvloer: