Wat doet een ondernemingsraad (OR)?

Heeft jouw bedrijf meer dan 50 medewerkers in dienst? Dan moet het bedrijf een ondernemingsraad (OR) laten oprichten. Want een OR is dan wettelijk verplicht. Wat doet een ondernemingsraad precies?

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleggen met de werkgever. De OR-leden worden door jou en je collega’s gekozen in een OR-verkiezing. Er zitten minstens 3 en maximaal 25 leden in de OR. Dat hangt af het aantal werknemers in het bedrijf. De OR mag 2, 3 of 4 jaar blijven zitten. Daarna worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

In de OR kun je invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen binnen jouw bedrijf. De raad draagt ook bij aan het goed functioneren van de organisatie. De taken en rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Heeft jouw bedrijf minder dan 50 werknemers? Dan mag je een personeelsvertegenwoordiging (pvt) oprichten.

Volg een OR-training

Zit je in een OR en wil je jouw rol als OR-lid écht goed kunnen vervullen? Volg dan één van de OR-(basis)trainingen van de CNV Academie.

Bekijk trainingen van CNV Academie

Taken van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft een aantal taken:

  • Meedenken en bouwen aan de toekomst van het bedrijf
  • Inzetten voor goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud
  • Hard maken voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  • Ruimte bieden aan diversiteit op de werkvloer, zoals gehandicapte en allochtone werknemers
  • Aandacht hebben voor het verbeteren van het milieu
  • Zorgen dat iedereen zich aan arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden houdt
  • Vragen naar de meningen van jou en jouw collega’s over allerlei onderwerpen die over werk gaan, als de OR dat nodig vindt

De OR werkt altijd vanuit het oogpunt van de werknemers.

Rechten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft 4 rechten om invloed uit te kunnen oefenen: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Ze hebben allemaal hun eigen regels en verplichtingen.

Adviesrecht van de OR

Over belangrijke besluiten moet de werkgever verplicht schriftelijk advies vragen aan de ondernemingsraad. Dit zijn besluiten die financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf. Bijvoorbeeld een fusie met een ander bedrijf, grote milieumaatregelen of het benoemen van bestuurders. De werkgever moet het advies van de OR serieus meenemen bij het besluit. Als de werkgever iets anders beslist dan het advies, dan moet hij uitleggen waarom hij dat besluit heeft genomen. En de werkgever moet een maand wachten om het besluit uit te voeren.

Instemmingsrecht van de OR

De werkgever moet schriftelijk instemming aan de OR vragen als hij nieuwe regelingen wil invoeren. Of bestaande regelingen wil veranderen. Voorbeelden zijn winstregelingen, een klokkenluidersregeling en regelingen voor personeelsbeoordelingen en opleidingen. De werkgever mag wijzigingen in deze regelingen pas doorvoeren als de OR heeft ingestemd.

Initiatiefrecht van de OR

De ondernemingsraad mag ook zelf advies geven over zaken die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over vertrouwenspersonen, uniformen of lunchbijdrages. De werkgever mag dit advies overnemen of negeren.

Informatierecht van de OR

De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad regelmatig en op tijd op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten, vooruitzichten en financiën van het bedrijf. De werkgever moet ook 2 keer per jaar overleggen met de OR. Verder moet de werkgever alle informatie die de OR nodig heeft geven, als de OR daarom vraagt. Alle afspraken die de OR maakt met de werkgever moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Ondernemingsraad en strategische vraagstukken

De ondernemingsraad houdt zich, naast de dagelijkse gang van zaken, ook bezig met strategische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de energietransitie, inclusiviteit, digitalisering en duurzaam grondstoffen- en afvalbeleid. Als het bestuur een besluit wil nemen, wordt dit meestal eerst voorgelegd aan het management en toezichthouders, later aan de or. Om de ondernemingsraad goed én op het juiste moment aan te haken op lange termijn plannen, ontwikkelde de Sociaal Economische Raad (SER) een handreiking. Die lees je hier.

Hulp bij ondernemingsraad oprichten

Heeft jouw bedrijf nog geen OR? En weet je niet zo goed hoe je moet beginnen? Wij kunnen je helpen.

Neem contact met ons op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict