Intimidatie door werkgever

Dreigt je werkgever met ontslag als je een verzoek weigert? Of maakt je werkgever vervelende opmerkingen richting jou? Dit zijn signalen van intimidatie. Intimidatie door je werkgever is erg vervelend. Het kan ervoor zorgen dat je niet graag naar je werk gaat. Wil je weten hoe je intimidatie door je werkgever herkent? En wat je er tegen doet? Lees dan verder.

Wat is intimidatie door een werkgever?

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angstig te maken. Collega's of klanten kunnen je intimideren. Maar ook je werkgever. Dit maakt de situatie soms nog lastiger omdat je werkgever een machtspositie heeft. Bij intimidatie door je werkgever probeert je werkgever je gedrag te beïnvloeden door je af te schrikken, voor schut te zetten, in verwarring of verlegenheid te brengen. Kenmerken van een werkgever die intimideert zijn:

 • Beïnvloeden van jouw gedrag door je angstig te maken
 • Creëren een onveilige werksfeer
 • Dreigementen zoals straf of ontslag
 • Dominant en kleinerend gedrag
 • Agressieve en explosieve communicatie
 • Dwingen om jou bepaalde keuzes te laten maken

Omgaan met intimidatie door werkgever

Elke situatie is anders en iedereen ervaart intimidatie op een andere manier. Herken jij een van de kenmerken van intimidatie? Dan kun je het volgende doen:

 1. Stel duidelijke grenzen
  Laat je niet manipuleren door je werkgever. Vertel je werkgever dat je je niet prettig voelt bij diens gedrag.
 2. Ga het gesprek aan
  Durf je het gesprek niet alleen aan? Vraag dan een collega om mee te gaan naar het gesprek.
 3. Klacht indienen
  Blijft de intimidatie aanhouden? Je kan een officiële klacht indienen bij de HR-afdeling van je bedrijf.

Intimidatie werkgever tijdens ziekte

Ben je ziek? Helaas kan je werkgever je ook tijdens je ziekte intimideren. Er kunnen meningsverschillen ontstaan. Bijvoorbeeld als je werkgever je ziekmelding niet accepteert, het advies van een bedrijfsarts negeert of niet meewerkt aan je re-integratie. Ook kan er discussie ontstaan over aangepast werk of de hoogte van je salaris tijdens ziekte. Intimideert je werkgever je tijdens je ziekte? Lees hieronder welke rechten je hebt in deze situatie.

Loondoorbetaling

Ben je voor langere periode ziek? Dan is je werkgever is verplicht om minstens 2 jaar lang 70% van jouw loon door te betalen. Als dit lager dan het minimumloon is heb je recht op het wettelijk minimumloon. Voordat je werkgever je loon stopzet moet hij een waarschuwing geven. Je loon kan alleen in specifieke gevallen worden stopgezet, bijvoorbeeld als:

 • Je je eigen herstel belemmert of vertraagt
 • Je weigert passend werk uit te voeren
 • Je niet meewerkt aan het onderzoek van de bedrijfsarts
 • Je niet meewerkt aan het opstellen en evalueren van het plan van aanpak

Let op: bovenstaande situaties zijn geen reden mogen zijn voor intimidatie door je werkgever.

Ontslagbescherming

Je werkgever mag je tijdens je eerste 2 ziektejaren niet ontslaan. Werk je niet mee aan je re-integratie? Of heeft je werkgever een ontslagaanvraag ingediend door bedrijfseconomische redenen? Dan mag je werkgever je wel tijdens ziekte ontslaan.

Vragen of twijfels over intimidatie door je werkgever?

Heb je hulp nodig omdat je een conflict hebt met je werkgever? Of heb je het idee dat je werkgever je intimideert tijdens je ziekte? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je helpen en je vragen te beantwoorden. Zo sta jij er niet alleen voor.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen over intimidatie door werkgever