Wat de arbodienst doet

De arbodienst helpt jou en je werkgever bij ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden en re-integratie als je ziek bent. Sommige grote bedrijven hebben een eigen arbodienst. Andere bedrijven hebben een contract met een externe arbodienst. Dit is wat de arbodienst doet

De taken van de arbodienst

De arbodienst:

 • Begeleidt je als je ziek bent;
 • Adviseert en toetst de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van bedrijven en het plan van aanpak. Daarin staan de risico's die je loopt op het werk en welke maatregelen er door de werkgever genomen zijn om de risico's te verkleinen;
 • Kan helpen bij het maken van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak;
 • Onderzoekt werknemers die risico lopen op het werk;
 • Geeft voorlichting en training over een veilige en gezonde werkplek;
 • Houdt een spreekuur voor jou en je collega's;
 • Adviseert je werkgever over arbobeleid;

Je krijgt meestal pas te maken met de arbodienst als je ziek bent. Ze helpen je bij je terugkeer naar de werkvloer.

Onafhankelijkheid van de arbodienst

De arbodienst wordt door de werkgever betaald, maar is zelfstandig en onafhankelijk. Ze mogen dus jouw persoonlijke en medische informatie niet met je werkgever delen, tenzij jij daar toestemming voor geeft.

Problemen met de arbodienst

Het kan zijn dat je in een situatie komt waarin jij en de arbodienst het niet eens zijn. Dit is hoe je om kan gaan met die problemen:

 • De arbodienst vindt dat je weer aan het werk kunt, jij vindt van niet. Laat in dat geval de bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten dat je het niet eens bent met het advies. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent. Je kunt een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.
 • Je verschilt met de arbodienst van mening over de probleemanalyse, die in de zesde week van je ziekte opgesteld wordt. Je kunt verzoeken om een andere bedrijfsarts, die je situatie opnieuw beoordeelt.
 • De bedrijfsarts en je huisarts verschillen van mening. Je huisarts vindt dat je ziek bent en niet kunt werken, terwijl de bedrijfsarts vindt dat je best een aantal werkzaamheden kunt verrichten. Mocht dit het geval zijn, laat dan allereerst je huisarts en bedrijfsarts met elkaar contact opnemen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kun je een deskundigenoordeel bij het UWV vragen.

Klachtenprocedure bedrijfsarts

Vind je dat je bedrijfsarts je echt niet correct behandeld heeft of onzorgvuldig te werk is gegaan? Dan kun je een klacht indienen bij je arbodienst. Iedere arbodienst heeft een klachtenregeling.

Vragen over de arbodienst

Heb je vragen over de arbodienst op jouw werk? Of heb je het idee dat het niet goed geregeld is? Wij kijken met je mee en zoeken naar een oplossing.

Neem contact op

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Arbowetgeving

We vertellen je meer over de Arbowet, je rechten en plichten.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt? We geven een...

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Hoe verzekeringsmaatschappij Achmea inzet op duurzame inzetbaarheid

Tien jaar geleden stond het ontwikkelen van beleid om de duurzame...

Liefde op de werkvloer

Liefde op je werk? Kan leuk en spannend zijn, maar ook lastig.

Nederland gaat ILO C190 verdrag ratificeren

Wet-, en regelgeving moet geweld en intimidatie op werk tegengaan

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rouw op het werk

We blijven er liever bij weg, maar vroeg of laat krijgen we er...

Scheiden en werk

Een echtscheiding maakt grote impact. Niet alleen in je...

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Werk en privacy

Niet alle bedrijven gaan zorgvuldig om met de gegevens van hun...

Werkende mantelzorger

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict