Pesten op het werk: hoe bewijs je het?

Pestgedrag op de werkvloer is een ernstig probleem dat niet altijd direct zichtbaar is. De dunne lijn tussen plagen en pesten maakt het vaak lastig om pestgedrag te bewijzen. Toch is het belangrijk om pesten bespreekbaar te maken én om genoeg bewijsmateriaal te verzamelen. Zo zorg je ervoor dat je werkgever het probleem serieus neemt.

Hoe herken je pesten op het werk?

De grens tussen plagen en pesten is vaag. Wat voor de één een grapje is, voelt voor de ander als een belediging. Pestgedrag op het werk is daarom niet altijd zichtbaar. Om pestgedrag beter te herkennen, zetten we een paar voorbeelden op een rijtje:

 • Beledigen, schelden, vloeken en fysieke agressie
 • Zinloze of vervelende taken moeten uitvoeren
 • Negeren en buitensluiten
 • Als enige collega anders behandeld worden
 • Iemand nadoen of belachelijk maken
 • Opzettelijk een slechte beoordeling krijgen

Subtiel pesten op de werkvloer

Ook subtiel pesten kan voor een onveilige sfeer op de werkvloer zorgen. Subtiel pesten gebeurt op een verborgen manier en is vaak moeilijk te herkennen. Deze vorm van pesten gebeurt vooral achter de rug van iemand om. Denk bijvoorbeeld aan collega’s negeren, niet uitnodigen voor sociale activiteiten of bewust niet op de hoogte brengen van belangrijke werkinformatie. Maar ook roddelen en kleineren zijn vormen van subtiel pesten.

Hoe bewijs je pesten op het werk?

Wil je een klacht indienen bij jouw leidinggevende over pestgedrag op de werkvloer? Dan kan het een uitdaging zijn om de pesterijen te bewijzen. We geven je 3 tips om het bewijzen van pesten op het werk makkelijker te maken.

Tip 1: Houd een logboek bij

Het is belangrijk om alle pestgebeurtenissen bij te houden in een logboek. Zo weet je hoe vaak het pesten op de werkvloer voorkomt. Het zorgt ervoor dat je steviger in je schoenen staat wanneer je het pesten bespreekbaar maakt. Schrijf dit in je logboek:

 • De datum en aanleiding van het pestgedrag
 • Wat er precies gebeurde
 • Wie hierbij aanwezig waren
 • Of je het pesten hebt gemeld bij je leidinggevende
 • En wat zijn reactie op deze melding is

Tip 2: Verzamel ervaringen van collega’s

Hebben jouw collega’s gezien dat jij gepest wordt op de werkvloer? Dan zijn hun ervaringen belangrijk. De ervaringen van je collega’s helpen te bewijzen dat de pesterijen echt zijn gebeurd. Dit maakt jouw klacht sterker én geloofwaardiger. Vraag daarom aan je collega’s om hun ervaring van het pesten op te schrijven. En eventueel te bespreken met je leidinggevende.

Tip 3: Bewaar e-mails en chatberichten

Verzamel alle e-mails, chatberichten, voicemails en notities die aantonen dat jij gepest wordt. Denk hierbij aan beledigende opmerkingen, vervelend taalgebruik en andere ongepaste berichten. Gooi geen informatie weg, maar bewaar dit goed op één vaste plek. Bijvoorbeeld in je logboek. Zo houd je al het bewijsmateriaal bij elkaar.

Vragen of twijfels over pestgedrag op de werkvloer?

Wordt er bij jou op het werk gepest en heb je vragen over hoe je hiermee om kunt gaan? Of ben je slachtoffer van pesten en twijfel je over het indienen van een officiële klacht bij je werkgever? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Neem contact met ons op