Beoordelingstrajecten WIA vertraagd door personeelstekort UWV

De beoordelingstrajecten van zieke werknemers die een WIA-uitkering aanvragen, loopt enorme vertraging op door een tekort aan keuringsartsen bij uitkeringsinstantie UWV. Ook mensen met een WIA-uitkering van wie de medische situatie gewijzigd is, wachten lang op herkeuring. Degene die inmiddels zijn opgeroepen voor een (her)keuring, wijken noodgedwongen uit naar andere delen in het land waar er plek is. Het CNV spreekt met Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een structurele oplossing op korte- en lange termijn.

Grote onzekerheid

Keuringsartsen beoordelen of een werknemer, die twee jaar niet of niet volledig werkte wegens ziekte, recht heeft op een WIA-uitkering of gedeeltelijk in staat is te werken. Het UWV heeft de wettelijke plicht om zo’n beoordeling binnen 8 weken te starten. Die wachttijd is, bij gebrek aan keuringsartsen, nu opgelopen tot 18 weken, met uitschieters naar boven. Dat brengt grote onzekerheid bij mensen die zich afvragen of ze recht hebben op een WIA-uitkering. En bij de groep mensen die wachten op een herbeoordeling van de medische situatie. Het betreft tienduizenden werknemers die deels nog werken en voor wie de werkgever of zijzelf een herkeuring hebben aangevraagd.

Financieel vangnet

Om de wachtperiode financieel te overbruggen, keert het UWV een WIA-voorschot uit. In enkele gevallen moesten mensen van wie de uitkeringsaanvraag is afgewezen, het volledige bedrag terugbetalen. Dat is nu grotendeels teruggedraaid. In de meeste gevallen wordt het voorschot tijdelijk kwijtgescholden, als het bedrag niet kan worden verrekend met inkomsten uit ander werk of een WW-uitkering. Het gaat om een voorschot dat is ontvangen op of na 1 januari 2020.

CNV Vertrouwenspersoon inschakelen

Er komt een hoop op je af bij een (her)keuring via het UWV. Het kan zijn dat je wel wat hulp en ondersteuning kunt gebruiken in deze onzekere periode. Een CNV Vertrouwenspersoon helpt je daarbij.

Lees meer

Structurele oplossing

CNV dringt bij Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op structurele oplossing op korte- en lange termijn. Wat ons betreft wordt er dit jaar een start gemaakt met het wegwerken van de grote achterstanden. Onze inzet is helder: zieke werknemers mogen niet de dupe worden van de oplossing die uiteindelijk wordt gekozen. Naar verwachting presenteert de Minister in of na de zomer haar plannen.

Melding maken te late beslissing

De zieke werknemer krijgt een ontvangstbevestiging binnen als hij de WIA-uitkering aanvraagt. Daarop staat een datum, waarop UWV uiterlijk terugkoppelt of de aanvrager wel óf niet in aanmerking komt voor de uitkering. Beslist het UWV niet op tijd of krijgt de werknemer geen brief, waarin staat dat het langer duurt om de aanvraag te beoordelen? Dan kan hij het UWV alsnog verzoeken snel te beslissen. Dat kan met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’. Het UWV heeft dan twee weken de tijd om tot een beslissing te komen. Slaagt het UWV er niet in binnen het gestelde termijn te beslissen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding.

Vergoeding bij te late beslissing

De werknemer heeft recht op een vergoeding, als UWV er niet in slaagt binnen 2 weken tot een beslissing te komen na het in behandeling nemen van het formulier 'Melding te late beslissing UWV'.

Hoogte vergoeding

De hoogte van deze vergoeding is:

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag.
  • de volgende 14 dagen € 35 per dag.
  • de volgende dagen tot en met maximaal de 42e dag € 45 per dag.
  • de totale maximale vergoeding is € 1.442.

Hulp inschakelen

Wil jij graag iemand spreken over jouw persoonlijke beoordelingstraject en heb je specifieke vragen over je WIA-uitkering? Of heb je hulp en ondersteuning nodig van een CNV Vertrouwenspersoon, bij de begeleiding in je (her)keuringstraject? Neem dan contact op met CNV Info, dagelijks bereikbaar van 08:00 – 18:00 uur op telefoonnummer 030 – 75 11 001.