Alle leerlingen en studenten thuis met ingang van morgen

15-03-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

 

Zojuist heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren niet meer naar school mogen. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Een ingrijpend, maar ook onvermijdelijk besluit.CNV Onderwijs heeft met de andere onderwijsbonden en sectorraden aangedrongen op een heroverweging van het eerdere besluit, omdat de onrust steeds verder toenam en veel scholen en schoolbesturen het niet meer haalbaar en verantwoord vonden om de scholen open te houden. CNV Onderwijs is tevreden met dit heldere en ook onvermijdelijke besluit, dat duidelijkheid biedt voor leerlingen, personeel en ouders.

Wat betekent dit nu?

Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april bieden alle scholen en kinderopvanglocaties geen regulier onderwijs of opvang meer. Alleen voor ouders die in vitale functies werken – bijvoorbeeld de zorg, politie en voedselvoorziening – wordt op de school of in de kinderopvang opvang geboden. Daarnaast wordt de komende week voor eindexamenkandidaten gezocht naar een vorm waarin op een verantwoorde wijze voor hen het eindexamen mogelijk wordt gemaakt. Voor alle overige leerlingen wordt gezocht naar mogelijkheden om onderwijs op afstand mogelijk te maken.

Gezondheid heeft altijd prioriteit

Van personeel in het onderwijs en in de kinderopvang, wordt dus wel nog wat gevraagd. Zij nemen daarin hun verantwoordelijkheid. CNV Onderwijs benadrukt daarbij wel dat hun gezondheid altijd prioriteit heeft. Voor hen gelden vanzelfsprekend ook de RIVM-richtlijnen. CNV Onderwijs bepleit daarnaast dat voor onderwijs en opvang dat nog wel wordt geboden, heldere en landelijke richtlijnen komen over de omvang van de groepen, omgangsvormen, enz. Iedereen op school of in de opvang moet zich veilig kunnen voelen.

Vinger aan de pols

De keuzes van het kabinet moeten nu worden uitgewerkt worden. Op schoolniveau en landelijk. CNV Onderwijs voert daarover het overleg en blijft hierbij dagelijks de vinger aan de pols houden. Gezondheid voor iedereen in de school en de opvang blijft daarbij voorop staan.Het CNV spreekt de hoop uit dat met deze en andere maatregelen de verdere verspreiding van het Corona virus wordt ingedamd. Wij wensen iedereen die daar een bijdrage levert heel veel sterkte toe.Kijk voor meer informatie op de website van CNV Onderwijs  en van de Rijksoverheid.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×