Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

CNV: OR’s nog steeds te weinig te zeggen over beloning bestuurders

12-06-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

De Eerste kamer heeft op 12 juni 2018 ingestemd met de wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit geeft de OR’s van bedrijven met meer dan 100 werknemers de mogelijkheid om zich tenminste eenmaal per jaar uit te spreken over arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals het beloningsbeleid van bestuurders en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. 

CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden: ‘De wet zou voor alle OR-plichtige bedrijven moet gelden, dus niet alleen de groten. Daarnaast gaat de wetswijziging niet ver genoeg. Het stelt pas iets voor als elke OR ook daadwerkelijk adviesrecht of instemmingsrecht krijgt op het beloningsbeleid van de onderneming. Nu blijft het erbij dat de OR het moet kunnen agenderen en er dus over gesproken moet worden. Maar wat er vervolgens na afloop van dat gesprek gebeurt of zou moeten gebeuren is onduidelijk.’

De OR’s in de middelgrote bedrijven en grootbedrijven krijgen nu een formelere rol bij het bespreken van het beloningsbeleid en de beloningsverhoudingen in een onderneming. De OR-plichtige ondernemingen met 50 tot en met 99 werknemers krijgen deze rol niet.

De wet versterkt dus de positie van slechts een deel van de OR’s en geeft hen middelen om de beloning in het bedrijf te aan te kaarten. Of OR’s hier op de juiste wijze vorm aan kunnen geven, is per bedrijf en OR verschillend. Dat geldt overigens voor de nu al wettelijk geregelde taken van de OR. Kwaliteit van medezeggenschap hangt af van de kennis en kwaliteit van de OR, van het onderlinge vertrouwen tussen OR en bestuur en of men een gezamenlijke visie heeft op het bedrijfsbelang.

Feitelijk brengt het wetsvoorstel dus niet zoveel nieuws en biedt werknemers nog steeds te weinig middelen om invloed uit te oefenen op de beloning van hun bestuur.

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×