Grote belangstelling voor CNV Pensioenwebinar

10-12-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Grote belangstelling voor CNV Pensioenwebinar

De CNV Pensioenwebinar van woensdagavond 9 december is goed bezocht door onze achterban. Ruim 1000 leden hebben live gekeken.

De online bijeenkomst werd gepresenteerd door Patrick Fey (vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar) en Piet Fortuin (voorzitter CNV). Zij gaven een update over de laatste stand van zaken omtrent de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Aanwezigen stuurden via de chat massaal vragen in, waarvan een aantal meteen werden beantwoord. Klik hier voor de top-5 meestgestelde vragen.

Webinar terugkijken

Kon je niet bij de webinar aanwezig zijn, maar wil je wel graag meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan hier de webinar terug: https://youtu.be/sx8tePOE098

Top 5 meestgestelde vragen

Tijdens de CNV webinar over het nieuwe pensioenstelsel, werden ontzettend veel vragen gesteld. Wij hebben de vijf meest gestelde vragen voor je geselecteerd.

Waar kan ik zien hoe ik ervoor sta als ik met pensioen ga?
Wil je weten hoe je ervoor staat als je met pensioen gaat? Neem dan een kijkje op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kun je een overzicht vinden van de reeds opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken bij de pensioenuitvoerders en jouw opgebouwde AOW-rechten. Zo ben je in staat betere financiële keuzes te maken voor de toekomst.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenakkoord in?
Alle pensioenuitvoerders moeten uiterlijk 1 januari 2026 hun pensioenregelingen hebben aangepast naar één van de nieuwe contracten. Een of twee jaar eerder mag ook, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Je ontvangt van je pensioenfonds tijdig informatie over de wijzigingen. Ben je al met pensioen? Dan is het uitgangspunt dat de lopende pensioenuitkeringen gelijk blijven.

Wat is de beste manier om mijn pensioen aan te vullen?
Het ouderdomspensioen bestaat uit 3 pijlers: de AOW (Algemene Ouderdomswet), het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever(s) en ‘sparen, beleggen of verzekeren’. Als aanvulling op je pensioen kun je dus sparen, beleggen of verzekeren. Wil je zelf (extra) pensioen opbouwen? Vraag dan advies bij een onafhankelijk financieel adviseur.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een regeling voor vervroegd uittreden?
In het pensioenakkoord heeft het kabinet toegezegd de zogenaamde RVU-boete te laten vervallen in de periode 2021-2025 vanaf 3 jaar voor de AOW-datum. Het gaat dan om een regeling van € 21.200 per jaar. Daarmee wordt het voor werkgevers tijdelijk weer aantrekkelijker dit soort regelingen af te spreken met mensen die 3 jaar of minder voor hun AOW zitten. In je cao zijn hier afspraken over gemaakt. Check op https://www.cnvvakmensen.nl/themas/pensioen of  https://www.cnvvakmensen.nl/caos of https://www.cnvconnectief.nl/veelgestelde-vragen/cao/ of er RVU-afspraken in jouw sector/met jouw werkgever zijn gemaakt.

Wat is het grootste voordeel van het nieuwe pensioenstelsel?
Het grootste voordeel van de nieuwe situatie is dat de pensioenuitkeringen stabiel blijven. Dat komt door drie afspraken:  

·         Mee- en tegenvallers kunnen in de tijd worden gespreid. Financieel slechte jaren worden hierdoor gecompenseerd door goede jaren.

·         Een pensioenfonds houdt - naast het geld voor de pensioenen - een collectieve solidariteitsreserve aan. In slechte jaren kunnen tegenvallers hiermee worden gedempt.

·         Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar. Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongeren. Jonge deelnemers kunnen beter gebruikmaken van een langere beleggingshorizon en de toekomstige premie-inleggen en zijn daarmee ook beter in staat om schokken op te vangen.

Omdat de nieuwe solidaire pensioenregeling niet meer met ‘pensioenaanspraken’ werkt hoeven pensioenfondsen ook niet meer met dekkingsgraden rekening te houden en de verplichtingen te waarderen op de (risicovrije) rekenrente. Dat is niet meer nodig. Pensioenfondsen blijven de pensioenregelingen collectief uitvoeren en beleggen. De verplichtstelling blijft behouden. Zij houden daarmee de mogelijkheid om efficiënt goede rendementen te halen, binnen acceptabele risico’s.

Behoud van de verplichtstelling vond het CNV een belangrijke voorwaarde om akkoord te gaan met de uitwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×